Dra era egna slutsatser

I början kommer jag bara att ta upp fakta så att ni själva förstår att läget i framtiden kommer att skapa problem.

Vi blir allt fler Människor

En miljar människor är undernärda

För att klara framtiden behöver den globala matproduktionen öka, men hur och med vilka följder?
Jordens befolkning växer hela tiden. Samtidigt är många länder i världen inne i en fas av snabb ekonomisk utveckling. När människor får mer pengar att röra sig med börjar de ofta äta mer kött och ost, produkter som det går åt mycket resurser för att producera. Det kommer alltså att behövas mycket mera mat i framtiden.
 
En miljard människor är undernärda. Drygt 800 miljoner människor har inte tillräckligt att äta. Jordbruket måste producera mycket mer mat. På längre sikt är det inte självklart att maten räcker till alla ens i teorin. Om dagens tendenser håller i sig måste jordbruket i världen år 2050 producera 50 procent mer än vad det gör idag. Men det finns inte mycket ny mark som kan odlas upp, i alla fall inte utan allvarliga miljöskador. Dessutom krymper den mark som redan finns, på grund av erosion och torrare klimat.

Det betyder att vi måste producera mer på den mark som vi redan odlar. För att klara det måste vi ständigt utveckla olika tekniker, men det handlar också om att sprida den kunskap som redan finns. Det kan till exempel handla om bättre metoder för konstbevattning, eller att använda sorter som tål torka, eller att hitta bättre sätt att tillföra näring till jorden.
Information från Jordbruksverket

Det är därför en anläggning som Fantasy and Fact är så viktig, vi ger information och förslag till lösningar.
 
Med en växande befolkning ökar behovet av vägar, transporter, industrier, bosättningar, affärer, sociala strukturer som sjukhus, äldreboende mm. Avverkning av skogar mm för att skapa mer utrymme skapar problem för skogen behövs för att ta upp koldioxid. Vilket kommer att ytterligare öka på växthuseffekten. Vi sitter fast i ett ekorrhjul, som bara snurrar på.
 
Ett exempel: Man har utfört tester i laboratorium, där man kunde konstatera att ju fler möss man satte i deras inhägnad desto oroligare blev mössen. Vid ett visst antal började mössen bita och skada varandra när stressnivån blev ohållbar, kan det samma hända oss människor?  Snart växer vi i antal och mat och vatten kommer inte att räcka till alla, vad händer då?

Jorden klarar inte hur mycket som helst, vi behöver både växter och djur.

Ökningen av befolkningen går allt snabbare

Enligt de sista uträkningarna som utfördes 2017 så ligger vi idag på en befolkningsökning på 83 miljoner människor per år, snart blir vi åtta miljarder människor på jorden.
Det är viktigt att komma ihåg att befolkningsökning inte håller sig till 83 miljoner per år, utan den ökar i takt med att vi blir fler och ännu fler barn föds.
Skall man räkna ut en rimlig ökning måste man utgå från en bestämd ökning och lägga på en viss procent som utgår från att det föds fler barn följande år, vilket måste tas med i beräkningen.


Befolkningsökning: Nuvarande ökning 83 miljoner per år + 5% ökning per år (ju fler vi blir desto större procentuell ökning per år) + 1% ökning per år på den procentuella ökningen.

Beräkning på kommande år, från 83 miljoner ökning år 2018


År   1 =  88,1 miljoner    ( 5% ökning kommande år) 
År   2 =  93,2 miljoner    ( 6% ökning kommande år)
År   3 =  98,5 miljoner    ( 7% ökning kommande år)
År   4 = 102,8 miljoner   ( 8% ökning kommande år)
År   5 = 110,2 miljoner   ( 9% ökning kommande år)
År   6 = 119,9 miljoner   (10% ökning kommande år)
År   7 = 130,1 miljoner   (11% ökning kommande år)
År   8 = 144,4 miljoner   (12% ökning kommande år)
År   9 = 161,7 miljoner   (13% ökning kommande år)
År 10 = 182,7 miljoner   (14% ökning kommande år)

Enligt dessa beräkningar ligger vi om 10 år på en befolkningsökning på ca 182,7 miljoner per år och den fortsätter att öka. OBS! Detta är förmodade beräkningar, som kan bli både mindre eller större.

Ökningen går stadigt uppåt

Vad tror ni kommer att hända i framtiden?

Min slutsats
Om ni läst igenom alla artiklar som berör växthuseffekten/miljö på mina webbsidor så förstår ni att allt som sker på jorden sätter sina spår. Det är vi människor som är orsaken. Vi överbelastar jorden på många sätt, och effekterna kommer att bli påtagliga.

Allt fler människor blir äldre, allt fler barn föds, vilket förstärker överbefolkningen

Ju fler vi blir ju större påverkan gör vi på naturen, vi behöver ren luft, rent vatten och odlad mat, köttprodukter i form av fågel, fisk, boskap, men allt hänger ihop med att allt skall fungera, tar vi för mycket för givet och tror att allt ordnar sig så har vi fel. Jorden är känslig och ballansen är viktig, nu rubbar vi allt och påskyndar växthuseffekten, som visar sig allt mer i förstärkta miljöeffekter, som värmeböljor, skyfall som medför allvarliga följder för oss alla. Större utbredning av bakterier och virusar. Naturen tar enorm skada, skador på växt och djurliv blir mycket stora.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.

Snart räcker Moderjord inte till, vi blir för många, var skall alla bo?

Har våra politiker tillräckligt med insikt i vad som sker runt omkring oss? Eller trampar vi omkring i ett ekorrhjul?