Familjen och framtiden

Om man ställer frågan vad som är viktigt och viktigast här i livet till folk i allmänhet  så får man flera olika svar. Det kan vara: att ha ett bra jobb, att ha en meningsfull fritid, att kunna göra karriär, att hitta sig själv, att älska någon osv. osv.  
Någonstans ganska högt upp på listan brukar det stå: familjen. Och då kan det vara den familj man är barn i, relationen till  syskonen och föräldrarna, eller den familj man själv är förälder i eller tänker att bilda någon gång i framtiden. Familjen är viktig.

Vår familj är viktig

Familjen ger trygghet

Och även om den moderna samhällsandan mer och mer löser upp de naturliga idealen, och pekar på individen och det egna jaget, så är familjen ändå för många viktig.
Ungdomskriminalitet bottnar ofta i brist på en trygg familj. Våra fängelser är fulla av skilsmässobarn, även om inte alla skilsmässobarn mår dåligt. Men inte heller den upproriska ungdomen klarar sig utan familj. Man söker ofta en annan sorts familj.
Familjen är viktig för att den ger trygghet, gemenskap och stabilitet.

Familjen står inför stora utmaningar i framtiden

Information och åtgärder

Syftet med Fantasy and Fact är att ge barnen mer förståelse om deras omvärld och vad som finns i den. Vad är ett hem? Vem är jag och vad är en familj? Få barnen att känna sig trygga i sin identitet och även få in hur viktig värdegrunden är. Alla är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor, hur vi ser ut och vem vi bor med. Hur viktig är vår miljö? Hur skyddar vi vårt djurliv? Det är även viktigt för oss att få in olika uttrycksformer, så vi kommer använda oss av bilder, texter, skapande av olika innemiljön med figurer och skyltmaterial.

Men anläggningen utesluter inte de vuxna i familjen, även de måste få information och vägleda varandra och barnen, även att förtydliga om det verkar vara för krångligt för de yngsta.
 
Jag har ett val, antingen förtiger jag de problem vi alla står inför eller så gör jag något åt det, i form av information och förslag till lösningar. Om ni läst alla artiklar jag skrivit så förstår ni att vi måste göra något åt det akuta läget vi befinner oss i och som framför allt berör framtiden, jag anger att år 2050 är läget mycket allvarligt för allt liv på jorden.
 
Växthuseffekten slår hårt mot allt levande, många områden på jorden kommer att bli obeboeliga på grund av torka eller andra områden drabbas av allt för stora mängder regn och lägger betesmark och åkermark under vatten. Stora mänger skördar slår fel på grund av att grödor inte klarar omställningen, vilket innebär mindre mat och höjda matpriser. Höjda havsvatten nivåer slår mot hela kustområden världen runt, vilket innebär förlorade landsområden mm mm.

Det kan låta som ren skrämselpropaganda men allt tyder på att vi redan är på väg och vi borde redan utfört motåtgärder för länge sedan. Detta styrks av forskning världen över. Nu är det viktigt att rädda så mycket vi kan och framför allt börjar ta saker på allvar. Vi måste sprida information och starta motåtgärder för att inte växthuseffekten skall förvärras ytterligare. Vi måste börja måna om vår familj, för problemen drabbar oss alla. Ingen står utanför, alla blir berörda. 
 
Även om det stora fokuset ligger kring familjen så kan vi inte utesluta verkligheten, allt som sker och påverkar oss utifrån, vi måste ta till oss information och vara förberedda på stora förändringar i vår omedelbara närhet. Detta påverkar oss om vi vill eller inte.

Vi kommer att se radikala politiska beslut om förbud mot allt som har med fossildrivande fordon att göra, exempelvis dagens bilar, lastbilar, flyg, bussar mm. Även vår konsumtion av föda blir reglerat, exempelvis när det gäller rött kött som finns i oxkött, griskött. Vi kommer att bli mer sparsamma när det gäller vatten, då det kommer att bli en bristvara. Flyktingvågor kommer att öka dramatiskt, då det inte finns vatten och mat för alla. Även dagens nedskräpning och slit och släng, måste genomgå en stark förändring. Den globala befolkningsökningen måste stadgas upp med högst 2 barn per familj, idag ökar befolkningen globalt med 80 miljoner människor per år. Det finns inte mat till alla, även utbyggnaden av industriområden, bostadsområden är begränsade. Skulle den fortsätta, så ökar även trafiken och utsläppen. Större betesmarker och ännu mer utbyggnad av betesmark områden världen runt, ökar även det på växthuseffekten. Vädret blir mycket extremare mm. Utsläppen ökar och påskyndar de redan befintliga problemen. Just nu befinner vi oss i en ond cirkel som vi måste ta oss ur, men det är mycket svårt och invecklat då allt skall ske på global nivå, allt påverkar, även länder långt ifrån vårt eget.
 
Om ni läst alla artiklar jag skrivit på dessa webbsidor och förstått dess innebörd så inser ni att vi står inför stora problem och hur viktigt det är att vi snarast tar tag i dessa. 

 

Hjälp oss att hjälpa, för en tryggare Framtid

Vi är måna om dig

Vi tänker på dig och din familj, för att få till en förändring så måste vi börja förstå och agera. Det gäller vår framtid och den ligger inte långt bort i tiden. Hjälp oss att positivt och aktivt hitta lösningar för att förbättra förutsättningarna för din familj mot ett friskare och sundare samhälle.

Mot en mer hållbar och frisk Moderjord som vi alla behöver!

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Stötta vår verksamhet!

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.