Allt liv börjar med encelliga livsformer

Hur startade det första livet på jorden, den första livsformen som uppstod på jorden var de encelliga organismerna, ur de första primitiva encellerna utvecklades flera olika grupper, dessa var inte bara en livsform utan bestod av olika riken.
Allt liv på jorden är besläktat med de första encelliga livsformerna, de är själva ursprunget till liv.

Ursprunget till allt liv kommer från encelliga organismer

Mångfalden i de encelliga livsformerna

Encelliga organismer är ingen systematisk grupp, utan omfattar organismer från flera olika riken och grupperingar, bland annat alger, protozoer, bakterier och vissa svampar.

Med några få undantag (bl a foraminiferer) är de encelliga organismerna osynliga för blotta ögat, alltså mikroorganismer.

Exempel på encelliga organismer är kolerabakterier, amöbor, toffeldjur och jästsvampar.
Vissa av dessa enceller lever av mineralier, växter eller andra grundämnen, medan andra enceller lever mer som rovceller och livnär sig på att äta andra encelliga livsformer.

Flerceller utvecklades tidigare än man antog

Encellig eller flercellig?

Alla organismer är uppbyggda av celler, det har vi redan konstaterat. Men antalet celler som en individ består av är olika. Många organismer består av massvis med celler (människor, djur till exempel) medan andra bara består av några få celler. Organismer som består av mer än en cell kallas flercelliga.

En encellig organism måste kunna sköta alla sina funktioner – röra sig, ta upp näring, föröka sig, avge avfall osv. – i sin enda cell. Det behöver inte en flercellig organism på samma sätt. Där kan cellerna i stället vara specialiserade och sköta olika uppgifter. 

Skillnaden mellan olika celltyper

Första encelliga livsformerna uppträder för ca 2,7 miljarder år sedan

Cellen är den minsta levande organismen som innehåller alla livets egenskaper, och det mesta av livet på planeten börjar som en cell med en enda cell. Två typer av enkelcellade organismer existerar för närvarande: prokaryoter och eukaryoter, de utan en separat definierad kärna och de med en kärna skyddad av ett cellulärt membran. Vetenskapsmän anser att prokaryoter är den äldsta livsformen, som först uppträder ca 3,8 miljoner år, medan eukaryoter uppvisade för cirka 2,7 miljarder år sedan.

Dock finns en övergång hos Eukaryoter, där de senare i utvecklingen även förekommer som flercelliga. Eukaryoter (Eukaryota) utgör en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik. En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett cellmembran. Dessa celler är också relativt stora (10–100 mikrometer).
 
Eukaryoter omfattar traditionellt rikena djur, växter, svampar, samt protister, vilket i själva verket är en samlingskategori för eukaryoter som ej passar in i övriga riken. Eukaryoterna kontrasteras mot prokaryoterna (bakterier och arkéer), vilka saknar cellkärna och andra komplexa cellstrukturer.

Engelska ordet Unicellular betyder en organism med en cell

Utvecklingen mellan encelliga och flercelliga livsformer

Forskare tror att de första flercelliga organismerna uppstod genom att flera encelliga individer gick ihop och började samarbeta i en slags symbios. Med tiden utvecklades dessa så kallade kolonier till hela individer. Detta var början till de flercelliga utveckling, detta innebar plattformen till ett mer mångfaldigt utveckling inom cellerna, en annan möjlighet kan vara att en organism med flera cellkärnor kan ha bildat cellmembran mellan kärnorna. Ytterligare en möjlighet är att likadana organismer bildat en gemensam koloni där cellerna specialiserat sig.

Allt djurliv, växtliv och människan härstammar från encelliga livsformer och består av celler.

Vår urfader den encelliga livsformen

Vi är i grunden alla besläktade med de första encelliga livsformerna som sedan utvecklades till flercelliga livsformer. Men det var de som startade själva livet på jorden. De skapade plattformen för utvecklingen och var själva nyckeln till en början av evolutionen.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.