Den Ekologiska Skuldens Dag inträffar rekordtidigt i år, den 2 augusti 2018

Dagen markerar den tid på året vi har förbrukat de naturresurser som jorden kan producera på ett år. Från och med idag fram till årsskiftet lever vi därför på naturtillgångar som vi, så att säga, lånar av kommande generationer.

Naturresurser på väg att avta

Mänskligheten förbrukat årets budget

Redan i dag, den 2 augusti 2018, har mänskligheten förbrukat årets budget av förnybara resurser. Det är nytt rekord för den så kallade overshoot day, eller på svenska den ekologiska skuldens dag, som i år infaller en dag tidigare än 2016.
Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar, visar nya uppgifter från nätverket Global footprint network som samarbetar med Världsnaturfonden, WWF. Mänskligheten lever som om den hade 1,7 planeter till sitt förfogande, och koldioxidutsläppen står för hela 60 procent av vårt ekologiska fotavtryck.
Detta markeras av den Ekologiska Skuldens Dag, eller Overshoot Day på engelska, som startades av New Economics Foundation.

Vi lever över våra tillgångar

Nu lever vi på lånade naturresurser

Fram till och med 1970-talet levde jordens befolkning inom ramarna för vår planets kapacitet men 1986 inträffade Overshoot Day den 31a december. Därefter har vi gjort av med naturresurser snabbare och snabbare varje år och Overshoot Day inträffar tidigare och tidigare. Under 1990-talet inträffade dagen under november månad, under 2000-talet i oktober och i år alltså redan den andra dagen i augusti.

Världsnaturfonden WWF tror att det är möjligt för privatpersoner och samhällsaktörer att bidra till en mer hållbar miljö och flytta fram Overshoot Day 4-5 dagar per år. Då skulle vi än en gång leva inom ramarna för vår planet innan 2050.

Problemen måste tas på stort allvar

Jordens resurser räcker inte

Jordens befolkning kommer att tvingas kolonisera två planeter inom 50 år om naturresurserna fortsätter att exploateras i samma takt som nu.
Uppgifterna kom från en offentliggjord larmrapport, Living Planet Report, som redan år 2002 fastslår att resurserna inte kommer att räcka till, rapporten är en del från Världsnaturfonden, WWF.Konsumtionen av världens naturresurser ligger 20 procent högre än vad naturen tål.

Om nuvarande trender fortsätter och trycket på resurserna ökar riskerar levnadsstandarden att falla.Enligt rapporten har mer än en tredjedel, 35 procent, av jordens naturliga välstånd försvunnit de senaste 30 åren.Rapporten varnar bland annat för en minskad biologisk mångfald i våtmarker och hav och visar att så mycket som 54 procent av de 195 arter som är beroende av våtmarker, floder och vattendrag, är på nedgång.Rapporten visar också att 35 procent av 217 marina arter och 15 procent av 282 arter beroende av världens skogar också minskar i antal.

Chans att vända trenden är fortfarande inte löst. Rapporten räknar med att det finns 11,4 miljarder hektar produktivt land och vatten i världen, vilket motsvarar 1,9 hektar per jordinvånare. Men i verkligheten uppgår människans faktiska ekologiska fotavtryck redan till cirka 2,3 hektar per person. Medan en asiat eller afrikan i snitt förbrukar 1,4 hektar (1999) använder en västeuropé hela 5,0 hektar och en nordamerikan 9,0 hektar per person.Håller nuvarande trender i sig kommer människan att konsumera mellan 180 och 220 procent av jordens biologiska bärkraft år 2050, spår författarna till rapporten.– Regeringen har en chans att vända trenden genom att införa energieffektiva system för tjänster, varor, transporter och uppvärmning och genom att stötta en hållbar konsumtion som tar hänsyn till naturens biologiska bärkraft, säger WWF:s internationella generalsekreterare Claude Martin i ett uttalande på organisationens hemsida.

– Förutom omställningen till en fossilfri ekonomi behöver vi bland annat halvera matsvinnet och köttkonsumtionen och uppnå en mer hållbar konsumtion. Det är positivt att vi har ett internationellt klimatavtal och många städer och företag går i rätt riktning, men många fler måste följa efter säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF, i ett pressmeddelande.

Vad för arv lämnar vi efter oss till våra barn?

Ett nytt sätt att leva

Om vi skall klara en rättfärdig resurs ballans, så måste vi ändra vårt sätt att leva. Inte bara för oss själva utan även för kommande generationer. Vi får inte orsaka obalans, utan se till att allt räcker för alla. Att anpassa vår förbrukning till den förmågan som finns och inte ta ifrån kommande resurser. Detta betyder att vi måste ändra på vår livsmedel konsumtion, minska på fossilt bränsle och sluta med global nerskräpning. Se över vad vi i våra hushåll kan spara in för att minska att kasta mängder med möbler, kläder mm. 

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 100:- kr eller mer.

Vi lever som det fanns tre och en halv jordglober

Hur blir vår framtid?

Överbefolkningen eller Överkonsumtion?

Det finns många kuggar i maskineriet som är vårt klimathot, många av dessa påverkar varandra och förstärker och eskalerar effekten. Ibland blir effekter i klimatet först synliga efter flera år, då oftast ger det en förvåning hur starkt klimatet reagerar. Vi kan komma till en punkt då det inte längre finns några lösningar......