Varför drivs människor till våldshandlingar?

Fransmän i krig mot indianer under sent 1600 tal, Våld föder Våld.

Vad beror det på att det finns så mycket våld?

Varför finns det så mycket oro i form av krig, mord, våldtäckter, överfall, tjuvjakt mm.
Under historiens förlopp har människan alltid varit i konflikt, med ibland väpnade konflikter som följd, orsaken är många och utgången är varierande, beroende på olika omständigheter. Ibland kan hunger och svält skapa oroligheter och grogrund för våldsamheter. Förtryck och känslan av att bli illa behandlad är även det en orsak. Även våldtäckter, tortyr, misshandel mm. är vanligt i krigsområden.

Men vad är det utlösande faktorerna? Några av de viktigaste orsakerna är svält, girighet, otrygghet, makt, missnöje, förtryck, brottslighet och översitteri. Vilket kan bli till krig, väpnade konflikter, laglöshet, terror, tyranni mm.
Även olika former av religion och kulturkrockar kan orsaka detsamma. Andra grunder är spänningar mellan länder som kan blossa upp. Kriminella grupper som utövar våld och förtryck mm, detta kan även förekomma i stor skala i vissa länder.

I vårt genetiska arv, långt tillbaka till de första däggdjuren har vi fått med oss rivalitet, svartsjuka, avundsjuka mm. Evolutionen ger både fördelar som nackdelar, att kämpa för sitt rivir, att bygga upp sin rang i gruppen, att försvara sin grupp, är några av de uråldriga arvsanlagen vi människor bär med oss från djuren. Men med mänskligheten så kallade intelligens utgör vi en mycket större fara och hot, inte bara för varandra utan för allt levande på jorden. Vi utvecklar vapen och teknologi som vi använder i krigsföringen och detta är en lukrativ marknad i många länder. Våra mest kraftfulla vapen kan med lätthet förinta jorden.

Kyrkan förr i tiden var ofta grund till förföljese, strafförfarande och mord.
Man skulle tro att kyrkan och dess präster och munkar förr i tiden var fromma och barmhärtiga, men sanningen är långt därifrån. Inte bara utnyttjade kyrkan sin makt genom att fördömma och förfölja. Kyrkan lät även präster döma ut piskstraff, tortyr eller att stå i skampålen framför kyrkan. Även husförhör utfördes där varje invånare i området förhördes och i vissa fall bestraffades. Kyrkan var en maktfaktor, där man krävde in kollekt från alla invånare för att bygga upp pampiga kyrkor och kloster, medan menige invånare knappt hade mat på bordet. Man ser detta tydligt i många samhällen runt Europa. Var du inte gudstrogen fick du inte begravas i vigd jord inom kyrkans mark.

Det första korståget: Kristna mördade med gott samvete
Det första korståget var en orgie i våld. Städer plundrades. Män, kvinnor och barn våldtogs eller mördades. De heliga krigarna kunde till och med sänka sig till kannibalism.
Till exempel skrev en arabisk krönikör om den här av hedningar som gjort sitt intåg i landet: ”Korsfararna hackade den seljuqiska armén i småbitar. De dödade, plundrade och tog många fångar som senare såldes som slavar.”

Korstågens syfte, i öst, var att erövra Jerusalem och den heliga graven från saracenerna (ett samlingsnamn för muhammedaner och araber), eftersom de kristna i Europa ansåg att Jerusalem skulle tillhöra dem. Några av de viktigaste faktorerna till att det förekom korståg var bland annat de växande italienska handelsstädernas ökande intresse för handeln i östra Medelhavet, men som hade varit blockerad av araberna sedan 600-talet.
Samt att kyrkans makt växte och man ville ta de heliga platserna och sprida kristendomen. Det var bl.a. kyrkans propaganda som fick många bönder att dra ut på, bl.a. genom att säga ”Gud vill det!” så övertalade de folket. Man trodde att korstågen var ett heliga krig beordrade av Gud via påven.
Men korstågen spred skräck och våld, flera människor dödats och det under korsets tecken. Man kan jämföra korståg med jihad, de båda var s.k. ”heliga krig”, fast de kristna korsfararna kämpade för lite mer än att bara sprida kristendomen. Dessutom var korsriddarna dubbelt så grymma och visade absolut ingen respekt, de slaktade kvinnor, barn och förföljde judar.

Trolldom och häxprocesser
Kyrkan förde en skoningslös kamp mot trolldom. Under 1400-talet uppkom flera häxprocesser i Europa som en följd av inkvisitionens verksamhet (inkvisitionen var en katolsk domstol med uppgift att bedöma och bekämpa "felaktiga läror").

Häxhysterin nådde sin höjdpunkt i Europa 1450-1750. Fler än 30 000 personer avrättades under perioden. Högre siffror än så brukar också nämnas, men för dessa påståenden finns ingen vetenskaplig grund. Den sista ”häxan” avrättades i Schweiz år 1782.

År 1484 gav påven Innocentius VIII tillåtelse till bränning av häxor. Detta skedde genom utfärdandet av den beryktade ”Häxbullan”. Häxprocesserna är ett av historiens värsta rättsskandaler. I Europa och Amerika avrättades tusentals oskyldiga människor anklagade för att ha umgåtts med djävulen.

Häxprovet avslöjade om du var häxa
Den katolska kyrkan rekommenderade att varje kvinna eller man som var misstänkt för häxeri skulle genomgå ett häxprov. Vattenprovet var ett vanligt förekommande häxprov. Man band då den misstänkta häxan till händer och fötter och slängde henne eller honom i ett vattendrag. Om häxan flöt så var det djävulens verk. Om den anklagade sjönk och drunknade så var hon eller han oskyldig och skulle hedras med en kyrklig begravning.

Häxprocesserna i Sverige 1668-1676
Det var först under andra hälften av 1600-talet som häxhysterin kom till Sverige. Häxprocesserna i Sverige hängde samman med stormaktstidens kontrollsamhälle där kyrkan hade en viktig roll. Under medeltiden blev katten allt vanligare, särskilt i städerna där den täta bebyggelsen drog till sig möss och råttor. Märken på kattbenen visar att man också använt kattskinn vid tillverkning av kläder. Kattens status försämrades under medeltiden. Från att ha varit gudinnans följeslagare blev katten en symbol för ondskan och djävulen. Under tider av häxprocesser kunde det räcka att man ägde en katt för att bli utpekad som häxa eller trollkarl. En högt uppsatt präst  under medeltiden förklarade katter som djävulens redskap vilket medförde att hundratusentals katter dödades, vissa styckades eller brändes på bål under större tillställningar.

De som anklagats för häxeri ställdes inför en särskild tillsatt trolldomskommission (en slags domstol). I rättegångarna vittnade barn och vuxna om hur vissa utpekade kvinnor, och ibland män, blivit besatta av djävulen. Ett vanligt påstående var att den anklagade fört med sig barn till Blåkulla där de vistats tillsammans med djävulen och fått uppleva olika hemskheter. Ett barns berättelse och ett uppvisat blåmärke (som kunde tolkas som ett häxmärke) kunde räcka för att döma någon till döden för häxeri.

Folkmord förekommer inte bara i förgången tid utan händer även i nutid, exempelvis Ruanda, Afrika. Andra exempel är de vita som utförde systematiska utrotning på indianer i USA under en stor del av 1700 - 1800 talet. Syftet var att tillförskansa sig landområden och naturtillgångar. Där statliga direktiv gick ut på att massutrota bisonbuffeln för att urbefolkningen skulle hungra ihjäl, även direkta anfall på indianbyar utfördes,  där ingen blev förskonad. Benämningen skalpering myntades inte av indianerna, utan var ett av de vitas påfund, och utfördes först av dessa. Folkhjälten Buffalo Bill var egentligen en självisk och girig person som var en av de som dödade mest bison bufflar i USA och fick betalt för varje dödad bison, så en sann hjälte var han inte. En film som jag kan rekommendera är Soldier Blue, som delvis bygger på fakta om en av många grymma händelserna i Amerikansk historia. Spanjorerna när de på 1500 talet intog delar av Sydamerika, som drabbade Maya och Inkafolket hårt. England vid deras kolonisation av exempelvis Afrika, vilket då drabbade civilbefolkningen i områden. Även slavtransporter dödade och lemlästade många. Australiens urbefolkning auberginerna, drabbades av förföljelse av främst engelsmän som amerikanare. Även förslag från de vita rasen om tvångs sterilisation förekom där urbefolkningen blev offer för maktmissbruk och allmän girighet. 

Även under andra världskriget begicks fruktansvärda illdåd, mot judar, zigenare, politiska motståndare, utvecklingsstörda, homosexuella mm. Att systematiskt bygga upp inrättningar som gasade ihjäl människor. Min far var bataljonschef för en pansarbrigad som kämpade mot tyskarna under kriget i tjeckiska armen. Min mor som var från tyskland arbetade som sjuksköterska och räddade liv under bombanfallen, hon och även hennes syster arbetade med tyska motståndsrörelsen och gömde judar undan nazisternas framfart.  Detta innebar livsfara för tyska medborgare och många blev avrättade. Ja alla var inte nazister i Tyskland, även min morbror deserterade från tyska armen, när han flydde till Frankrike var träden fyllda med upphängda avrättade män som lik honom försökte undkomma nazisterna. Här i Sverige tycks det som många likställer alla tyskar med nazister, Men alla tyskar var inte nazister! Jag bär ett tyskt efternamn efter min mor, men som många andra har jag aldrig haft några sympatier för nazisterna. Konstigt nog råkar jag än idag ut för inskränkta och obildade människor som har en skev verklighetsbild. Även ryska och amerikanska soldater begick mängder med övergrepp, tortyr, mord och systematiska våldtäkter under invasionen i Tyskland. De var fruktade av tyska kvinnor.

Många krigsförbrytelser utfördes även av amerikanare som ryssar under andra värdskriget. Ett exempel var att militären inte fick bomba mål med röda kors tecken, detta bröts av båda parter genom kraftig bombning med flyg mot sjukhus, ambulanser, ambulans tåg och båtar med röda kors markeringar mm. Även restriktioner att skona civilbefolkningen bröt ständigt och målmedvetet. Bomberna över Nagasaki och Hiroshima var bombmål med nästan enbart civilbefolkning, trots att detta är att betraktas som en krigsförbrytelse blev detta aldrig utredd. Fler än 230 000 människor dog till följd av bombernas omedelbara och långsiktiga skador. Mot slutet av andra världskriget hade amerikanska flygräder förstört de allra flesta japanska städer. Befolkningen i Japan led av stor brist på mat och mediciner.

Olika historiska händelser som skördat mängder med liv är exempelvis:

 Mao Zedong (1893-1976) Ordförande i Kinas kommunistiska parti (1943-1976) Antal offer: 40-70 miljoner

Uppgifterna om hur många människoliv som Mao Zedong kan lastas för varierar. Det handlar om alltifrån 40 miljoner till 70 miljoner. Den ansedda nederländske historikern Frank Dikötter, som bland annat skrivit böckerna Mao och den stora svälten och The Cultural Revolution: A People’s History 1962-1976, menar att han funnit stöd i kinesiska arkiv för att så många som 45 miljoner kineser dog som en direkt följd av ”Det stora språnget”.

Josef Stalin (1878-1953) Generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistiska parti (1922-1953) Antal offer: 20-70 miljoner

Det finns en enorm spännvidd när det gäller antalet människoliv som Josef Stalin anses vara ansvarig för. Olika framstående forskare har kommit fram till helt olika siffror. Den största står RJ Rummel för som uppskattar offren till kanske så mycket som 70 miljoner. Robert Conquest menade att den handlade om upp till 30 miljoner dödsoffer medan den betydligt yngre forskaren Timothy Snyder som för några år sedan skrev i New York Review of Books skrev: ”Utifrån de handlingar vi nu har från sovjetiska arkiv dog en miljon, kanske lite fler, i Gulag under åren 1933 och 1945 då både Stalin och Hitler satt vid makten. Den sammanlagda siffran under hela Stalintiden ligger sannolikt kring mellan två och tre miljoner döda. Den stora terrorn och andra avrättningar dödade inte fler än en miljon, sannolikt färre. Den största mänskliga katastrofen var svälten under åren 1930-1933, då mer än fem miljoner människor dog.”

På individnivå är många kriminella handlingar orsakade på grund av diverse anledningar. Hämnd, svartsjuka, personliga störningar, eskalering av olika spänningar, upplopp och girighet. Våldtäkter av individer som av diverse orsaker utför tilltvingad sex. Inbrott och vandalisering, personskador, anlagda bränder mm. Hot och diskriminering mm. Även grupptryck kan påverka enskilda individer att begå kriminella handlingar. Det är inte heller ovanligt att rädsla och skam är en bidragande orsak till våld. Även psykotiska grunder är inte ovanligt, som på grund av avsaknad av empati och medkänsla kan medföra våldshandlingar på personer och djur. Även kulturella och religösa skäl kan medföra detsamma på individnivå. Tjuvjakt där oftast personerna styrs av girighet och avsaknad av empati och medkänsla för djuren.

Hot och rivalitet mellan individer kan ibland öka spänningarna som kan leda till våld, här är det inte heller ovanligt att fler personer är inblandade. Rusningsmedel som alkohol och droger ledar ibland även det till våldshandlingar, inbrott och mord. Dessutom tillkommer faran vid dessa rusningsmedel vid framfart av fordon, där personskador kan uppstå men även till vållande till annans död.

Terrordåd riktad mot samhället

Våld riktad mot civila

Terrordåd riktad mot civila

För att väcka uppmärksamhet och vålla stor skada riktas vissa terrordåd medvetet mot civila. Oftast är huvudsyftet att skada så många det bara går, ingen hänsyn till kvinnor, gamla eller barn. Syftet kan vara religösa, politiska eller desperata försök till att nå uppmärksamhet. Inte ovanligt är hat mot samhället, snedvridna idologiska syftet mm.

Krig orsakar stort lidande, förstörelse och många dödsoffer, samt svåra personskador.

Orsaker till krig

Krig är förödande, för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat  politiska  eller att någon ändå ytterst tjänar på det.
Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många.
 
Olika nivåer
Ett sätt att lättare förklara orsakerna kan vara att dela dem i tre olika nivåer. Nivåerna är inte fristående utan påverkar varandra sinsemellan.

•Individnivå
•Aktörsnivå
•Systemnivå
 
Individnivå
Många av orsakerna på individnivå är resultat av psykologiska egenskaper hos människan. Människor som inte når sina mål eller inte får det de vill ha, kan bli frustrerade vilket i sin tur kan leda till aggressivitet. Vissa kan uppfatta sig själva som goda medan de ser omvärlden som ond och hotfull. Det är beteenden som i sin tur kan överföras på stater.
 
Aktörsnivå
Orsaker till krig på aktörsnivå kan vara staters geografiska läge, politiska struktur och ekonomiska intressen. Ett geografiskt läge med till exempel många grannar eller omtvistade gränser kan bidra till att en väpnad konflikt uppstår. Att skapa en tydlig yttre fiende kan vara ett sätt för en regim att försöka ena ett land i politisk splittring. Ett av skälen till att Irak invaderade Kuwait 1990 var ekonomiskt - för att få tillgång till landets olja.
Det kan också finnas ideologiska orsaker. I den amerikanske retoriken framställdes till exempel Vietnamkriget som ett sätt att befria det vietnamesiska folket från kommunismen. Motståndarsidan framställde USA som en hungrig och brutal imperialistmakt och ett hot mot folkens – inte bara vietnamesernas – frigörelse.
Kapprustning
Aktörsnivån handlar också om relationer mellan stater. Orsaker till krig kan då vara osäkerheten inför hur andra stater reagerar, vad de har för intentioner och deras militära styrka. Om parterna i en internationell konflikt kände till den verkliga maktbalansen, och därigenom kunde förutse resultatet av ett krig, skulle kriget vara onödigt. Ett problem är förstås att det är svårt att bestämma den sanna maktbalansen på annat sätt än genom ett krig.
Ett exempel på hur osäkerheten kan öka spänningarna är kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget, som lyckligtvis inte ledde till något fullskaligt kärnvapenkrig. En studie av 99 av efterkrigstidens konflikter visar dock att 23 av 28 fall av kapprustning resulterade i krig. Av de studerade 71 konflikterna utan kapprustning ledde endast tre till krig.
 
Systemnivå
Det system som staterna befinner sig i kan också fungera som en förklaring till varför det blir krig. Då spelar det teoretiska perspektivet stor roll. De så kallade realisterna menar till exempel att eftersom det internationella systemet är anarkiskt (utan regler och överordnad makt) och består av suveräna stater, så är krig mellan stater oundvikligt.
Liberalismen däremot anser att det är de inre förhållandena i stater som leder till krig, även internationellt. Enligt liberalismen leder samarbetet i det internationella systemet till att risken för krig minskar och att demokratiska stater så långt som möjligt försöker undvika krig med varandra.
Tankar om maktbalans, terrorbalans och hegemoni tillhör också systemnivån. Om maktbalansen rubbas, eller om terrorbalansen eller hegemonin upphör, ökar risken för krig.
Vissa menar att fred endast kan uppstå inom ramen för någon av dessa. Om till exempel maktbalansen rubbas så kommer stater att kriga tills att en ny balans har inrättats. Om en hegemoni försvinner så pågår konflikten tills att en ny stat har lyckats etablera sig i ledande ställning.

Krig i Framtiden?

Framtida väpnade konflikter

Kommer vi att vara förskonade ifrån krig i framtiden? Inget tyder på det, människan är fortsatt benägen till att ta till våld i alla dess former. Även krigsindustrin driver på med nya effektivare vapen som ännu snabbare och grymmare används vid krigsföring, detta är en miljardindustri i ständig utveckling.

Mängder med djur dödas och skadas i krigssoner

Stora mängder med husdjur, boskap och vilt skadas och dödas under väpnade konflikter, antingen oavsiktligt eller med avsikt. Djuren drar de kortaste stråt i våra våldsamma handlingar och förblir offer i vårt sinlösa våld. De är som alltid offer.

Skadad hund

När kommer insikten att ingen vinner på krig?

När skall vi ta lärdom av våld och krig?

När skall äntligen människan sluta använda så mycket energi på våld och krig utan att förstå att det inte leder till någon framgång? ALDRIG leder våld till något positivt utan bara till en massa nya offer i form av skadade och döda. Infrastrukturer i ruiner och djupa psykiska sår för överlevande. 

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Lite fakta:

Vilka är de vanligaste brotten i Sverige?
De brott vi läser om i tidningar och ser på nyheter är ofta grova, dramatiska brott som bankrån, mordförsök och kidnappningar. Samtidigt är det kanske mindre stölder som flest människor upplever att de utsatts för. Många uppger också att de själva någon gång i livet snattat. Men vilka brott är vanligast i polisanmälningar?
Sedan mitten av 2000-talet är det skadegörelser, följt av bedrägerier och inbrott som är de vanligaste polisanmälda brotten. 
 
Är det mer våld i samhället i dag än för 50 eller 200 år sedan?  
Det är lätt att föreställa sig att det begås fler och fler våldsbrott i det moderna samhället. Man antar då kanske att det under tidigare decennier och århundraden, på ”den gamla goda tiden”, var ett betydligt mer idylliskt samhälle – där våldsbrott var avsevärt mycket ovanligare än i dag.
Denna bild är både sann och falsk, beroende på hur långt bakåt man jämför. Går vi tillbaka 150– 200 år i tiden var det betydligt fler personer som både begick och blev offer för grova våldsbrott. Historiska genomgångar både i Sverige och i andra länder visar att det var vanligare att folk blev mördade på 1800-talet än det är i dag. I Sverige dömdes också fler för misshandel.
 
Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 100:- kr eller mer.

Konflikter Världen över

Våld och konflikter, Nyhetsmorgon TV4

Människans Våldsamma handlingar