Vad är den fjärde dimensionen?

Försöker härmed att besvara de olika tolkningar av vad som är den fjärde dimensionen, men eftersom inget är bevisat så finns det många svar... 

Tesseract

En bild på ett förmodat kub i den fjärde dimensionen (Tesseract)

Olika ideer och tolkningar...

Det som är viktigt att förstå är att den fjärde dimensionen ännu bara är på det teoretiska planet, det finns ännu ingen bevisad slutsats. Även om det finns olika tolkningar av vad den fjärde dimensionen är, så måste vi även ta i beaktning, - att eftersom vi lever i den tredje dimensionen och uppfattar den utifrån vår verklighet och vår uppfattning, så kan det vara enormt svårt att förstå en fjärde dimension utifrån våra möjligheter. Flera forskare har försökt att tolka den på detta sätt, i vår tredimensionella värld uppfattar vi höjd, bredd och djup, exempelvis genom att betrakta en kub. I en fjärde dimension uppfattar vi höjd, bredd, djup och baksidan av kuben, vilket innebär att man kan se kuben från alla sidor samtidigt.

Att försöka att tänka sig hur det skulle gå till verkar helt omöjligt, men det kan på sätt och vis förklara en helt annan verklighet, en fjärde dimension. Detta är bara en av teorierna.
Även många mediala verksamheter skriver om den 4 dimensionen och tolkar den på sitt sätt.

Här nedan kommer fler teorier om den fjärde dimensionen:

Vissa forskare menar att den fjärde dimensionen är tiden

Fyra dimensioner -rumtiden

När vi pratar om fyra dimensioner brukar vi mena rumtiden, alltså de tre rumsliga dimensionerna kombinerat med tiden som en fjärde dimension. För att entydigt kunna beskriva var exempelvis en fluga befinner sig i förhållande till dig behöver vi veta inte bara var i x- och y-led och på vilken höjd den befinner sig, utan även när den befinner sig just på den platsen i det tredimensionella rummet.
 
Dessa fyra dimensioner är inte så knepiga att begripa sig på. Matematiskt och fysikaliskt kan man dock prata om fler rumsdimensioner än så, vilket blir svårt för oss att förstå med våra tre referensramar. Inom strängteorin talar man till exempel om 10, 11 eller 26 dimensioner.
 
Teoretiska kuber med fler dimensioner än tre kallas för hyperkuber. Den roterande kuben i din länk är en så kallad tesserakt, en fyrdimensionell kub. Den är motsvarigheten till en kvadrat i 2D och en kub i 3D – alla kanter är lika långa och alla vinklar mellan sidor och kanter är 90 grader. En vanlig kub har sex kvadratiska ytor, medan ”hyperytan” hos tesserakten består av åtta tredimensionella kuber. Tesseraktens struktur är närmast omöjlig att föreställa sig.
Kanske lever vi i ett universum med fler rumsliga dimensioner än de tre – längd, bredd och höjd – som vi känner till i dag. Oavsett arbetar fysiker med teorier där det behövs fler dimensioner än de tre rumsliga och den tidsmässiga.
 
Forskarna försöker förena de två stora fysikteorierna – kvantmekanik och relativitetsteori – i en gemensam teori om allting. Det skulle kunna vara möjligt, om allt omkring oss består av små, vibrerande strängar. Strängteorin fungerar dock bäst om universum har tio rumsliga dimensioner. Den fjärde dimensionen är kanske mycket liten - eller osynlig.
Om det finns fler än tre rumsliga dimensioner måste det finnas en anledning till att de är dolda för oss. Kanske är de övriga dimensionerna extremt små och hoprullade så att vi inte märker dem. Det är också teoretiskt möjligt att enbart några av de överskjutande dimensionerna är små och att det faktiskt finns fyra stora rumsliga dimensioner.

Vår hjärna med dess tolkning kan vara begränsningen

Räcker vår uppfattning till för att förstå en 4 dimension?

Vår hjärna och dess uppbyggnad kan vara själva begränsningen till vad vi uppfattar, och gör det omöjligt att tolka eller finna en helhetbild av vad den 4 dimensionen är.
Nervimpulsen aktiverar själva signalöverföringen i en synaps i våra hjärnor. När signalen når kapslarna fyllda med signalsubstans, som finns inne i cellen, släpps dessa fria. Hjärnan tolkar inkommande signaler på ett sätt som behövs för vårt liv i en 3 dimensionell värld, den är anpassad för vårt liv. Men hjärnan kan även begränsa vår uppfattning och förståelse, kanske kan vi bara ana hur en 4 dimension kan vara utan att riktigt förstå den.

Vår strävan att hitta svar driver oss framåt

En osynlig fjärde dimension?

Enligt teorin bor vi i en tredimensionell värld, en så kallad branvärld, som är en del av ett större fyrdimensionellt universum.
Vi kan inte se den fjärde rumsliga dimensionen eftersom alla kända partiklar och naturkrafter – förutom gravitationen, den enda naturkraft som kan resa fritt i alla dimensioner – är knuten till vårt tredimensionella bran. Den fjärde dimensionen är därför osynlig för oss.
 
Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

4 Dimensionen

En mer grundläggande förklaring av den fjärde dimensionen

Är tiden en del av kvantmekaniken?

Om Kvanter påverkar tiden

Vad är tiden?  Än idag kan man inte svara exakt på vad tiden är, bara att den flyter på. Vi började mäta tiden med solur, sandur och långt senare med klockor. Men tiden lämnar information efter sig i form av ögonblicksbilder, eller rättare sagt händelser. På bilden ovan ser man en man rida på en häst, kameran har tagit bilder i slow motion, och visar steg för steg hur hästen och ryttaren rör sig. Man kan även beräkna rent matematiskt hur stor rörelsen är på hästens ben från bild till bild. Kameran har lämnat ett spår av en händelse i tiden, en rörelse. Rörelsen på bilden innehåller en mängd information, rent vetenskapligt försvinner aldrig någon form av information utan den finns kvar för evigt. Det betyder att tiden inte bara är i rörelse utan den lämnar hela tiden information efter sig, det är inte lite information utan otroligt stora mängder varje bråkdel av sekunder.

En fundering som jag har är följande... Att kvanter existerar är vetenskapligt bevisat  och dess inverkan på allt runt omkring oss, vi är fortfarande i lindan av upptäckter när det gäller kvantmekaniken, så mycket bygger på teorier, jag har ibland skrivit om helheten, att allt ingår i varandra och allt påverkas av varandra. Om kvanterna påverkar tiden så sätter den även sin prägel på själva tiden, dess egenskaper ändrar tiden och dess sätt att fungera. Eftersom en kvant kan finnas på flera platser samtidigt även i ett förändrat tillstånd så kan den även påverka tiden på samma sätt.

Ett exempel om vi ser själva tiden som en växande spiral, där tidens gång gör att den hela tiden utvecklas och växer, om kvanterna påverkar tiden kan den dela på sig, likt en gren vars kvistar växer ut från stammen. Vad betyder detta i vår verklighet?  Det betyder  exempelvis följande, könet på barnet kan medföra att tidsgrenen delar sig i 2 olika varianter, typ flicka - pojke, ett barn dör redan i fosterstadiet , där stoppas denna gren, men samtidigt växer en annan gren där barnet inte dör, utan föds friskt till världen, barnet på denna gren har bara en mamma, medan pappan håller sig undan, på en annan tidsgren finns båda föräldrarna med,  så här varierar tiden livet och utformar den i oändliga variationer. Eftersom vi inte är medvetna om själva förgreningen så lever vi vårt liv utan att märka av förgreningar av våra liv. De andra förgreningarna lever sina egna liv utan vår inverkan och insyn, dock verkar det som det kan finnas vissa förnimmelser av parallella liv, exempelvis känslan att man varit på en bestämd plats fast man vet att man aldrig varit där. Även att vissa människor känner att de lever i fel kropp, exempelvis att en flicka känner att hon egentligen är en pojke.

Några andra exempel:
Du är på en plats där många människor befinner sig, då känner du att något tittar på dig snett bakifrån, du vänder blicken och där är det en människa som tittar dig rakt i ögonen. Du känner någon form av länk till denna personen men vet inte var och när ni har träffats. Sist ett annat exempel, du träffar en annan människa för första gången och det känns som ni varit vänner under en längre tid, något känns välbekant, som det inte är första gången ni träffats,  kan detta vara tunna länkar till andra tidsgrenar?

Tidens Träd
Tillbaka till grenen, om vi slutligen istället föreställer oss grenen som ett träd där själva födelsen av individen är stammen på trädet och där alla grenar och kvistar är avvikelser i tiden, livet utvecklas olika beroende på händelser, val eller dödsfall mm. Vi lever bara i vår verklighet och varken ser eller upplever de andra tidsavvikelser i form av förgreningarna  som sker omkring oss.  Detta är som sagt bara en teori, men en fullt möjlig verklighet. Vem vet?

Om reinkarnations
Det kan även vara fullt möjligt att tron hos vissa om reinkarnation är sann, i det syfte att om du inte har medkänsla, empati eller moral och åsamkar andra skada så måste du leva om ditt liv. Har du då inte lärt dig något får du åter igen leva om ditt liv, kanske hundra eller tusentals gånger. För att lära dig att hjälpa och stötta, att samarbeta utan eget vinstintresse, att bli en i helheten. När du lärt dig att förstå och uppskatta andra, inte bara människor utan allt liv, som djur och växter. När du har mognat och fått insikten kan du vandra vidare efter döden och växa som individ i evighet. För bara då är du inlärd att utvecklas och lära dig om det stora helheten.

Slutligen, en dag när till slut trädet har slutat växa och alla grenar och kvistar stannar av, då när slutligen döden inträffar, kanske hela det sammanfattande trädets medvetande förenas via kvanter, där du kan uppleva samtliga avvikelser i tidens gång och få en mycket större upplevelser av ditt liv och alla händelser som har hänt totalt i just ditt Tidens Träd

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 100:- kr eller mer.

Är Tiden sammanlänkat med kvanter? Likt ett Tidens Träd?