Vi gör även stora ansträngningar i Miljöfrågor och det växande Klimathotet

Vår målriktning och styrka med Fantasy and Fact är dess mångsidighet. Men våra huvudmål är miljö, naturskyddsfrågor och naturligtvis vårt största problem klimatet. Vi tar här upp exempel på undervisningsmaterial i form av plakat och skyltar som kommer att finnas i anläggningen. Med målinriktning gentemot, i detta fall miljön och klimat.

Vi vill skapa förståelse och öka människors aktivitet i de så viktiga miljö och djurskyddfrågorna. Även upplysningar och information angående växthuseffekten. För ett hållbart samhälle och en frisk och stark miljö och ett bättre klimat, med ett starkt djurskydd.

Vårt hem

Med viktiga budskap och information vill vi påverka, för att uppnå ett bättre förståelse för vårt klimat och miljö

Genom att använda oss av både bild och text, bygger vi fakta, med syfte att upplysa om dagens problem

Med olika exempel öppnar vi upp med viktig information

Hur stor påverkan har vi på Naturen och Klimathotet?

Vi påverkar många områden negativt i naturen

Även marken skonas inte ifrån gifter

Vår påverkan på klimatet är omfattande!

Ökande vattenbrist, ett stort problem i framtiden

Brandfaran i skogsområden ökar globalt

Infrusen Metan tynar upp av den Globala uppvärmningen

Regnskogen är viktig för vår miljö

Ett stort kommande hot kan bli växthuseffekten

Med Jordens växande befolkning ökar klimathoten

Fakta om Jorden, vid stora avsmältningar kan jordens yttre skal ändras, detta påverkare viktfördelningen på jorden, vilken är en bidragande orsak av växthuseffekten. Faror finns att jordbävnings risker ökar och även ökningar av vulkanutbrott.

Fantasy and Fact driver miljöfrågor

Genom att nå ut och skapa intresse och förståelse så når man viktiga resultat. En sund och aktuell inställning till hur känslig vår miljö är och hur viktig det är att vi snarast tar hand om den.

En viktig insikt som forskare har fått världen över,  är att klimatförändringarna går mycket fortare än man någonsin anat

Jag hoppas att ni förstår hur viktigt det är att vi omgående tar hand om miljöproblemen och sprider kunskap om all fakta, problemen finns utanför din husdörr! Den angår oss alla, ingen kommer undan

Information ger insikt, nästa viktiga steg är att genomföra de förändringar som behövs, genom forskning, handlingskraft och beslutsamhet.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

djurambulans@comhem.se

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 100:- kr eller mer.