Vad är liv?

Ger livet olika val? Ja, du har alltid egna val. Du bestämmer över ditt liv!

Vad innebär liv?

Vi har ännu inte på biologisk vis lyckas skapa liv som kan föröka sig, trots alla våra tekniska framsteg.

– Nej, det enda vi har lyckats göra är att skapa ett kemiskt system som uppvisar vissa biologiska egenskaper. Jag hoppas att vi i framtiden ska kunna utveckla våra kemiexperiment så att de leder till uppkomsten av biologiskt liv. Från kemi till biologi – det är så vetenskapen oftast föreställer sig livets ursprung.

Det är alltså fortfarande bara kemi – biologin har inte fötts än. Ändå är det första gången som någon har lyckats med bedriften att få livets viktigaste byggstenar, rna-molekylerna, att reproducera sig och anpassa sig efter det naturliga urvalets regler.

Inget enkelt svar finns på vad liv är.

Svar på frågan vad egentligen liv är? Är mer komplicerat än man tror.
Att avgöra vad liv är kan låta som en trivial fråga, men det är det inte. Det finns inte någon entydig definition på liv utan bara en rad kriterier. Problemet är att oavsett vilket kriterium man väljer är det inte till hundra procent täckande. Till exempel skulle man kunna tro att allt liv kännetecknas av att det kan reproducera sig självt. Redan här blir det dock fel. Mulåsnor kan inte föröka sig men lever ändå. Det går inte heller att säga att liv är något som tar upp solljus. Det finns bakterier som lever nära underjordiska vulkaner och fungerar helt oberoende av solljus. Omvänt finns det sådant som uppfyller vissa av kriterierna men som ingen skulle betrakta som levande. Till exempel har eld ett slags ämnesomsättning, och det finns kristaller och maskiner som kan reproducera sig själva. Biologerna står alltså med ett fenomen som alla känner till men inte kan definiera mer exakt. De måste nöja sig med att lista en rad egenskaper som kännetecknar de flesta former av liv. Ännu mer invecklat blir det om man börjar tänka på liv på andra ställen i universum. Medan jordiskt liv i allmänhet är beroende av vatten och är uppbyggt av speciella molekyler som är baserade på kolkedjor, är det långt ifrån säkert att det samma gäller på andra platser. I teorin kan man mycket väl föreställa sig helt andra livsformer. När Vikingsonderna på 1970-talet tog prover från Mars yta och sökte efter mikroskopisk ämnesomsättning var ett av proverna faktiskt positivt. Alla anser dock att det berodde på ett fel som hade med definitionen på ämnesomsättning att göra. Den bästa definitionen på liv är kanske att det kan dö. Tyvärr avgör det ju saken först när det är för sent.
Ur Illustrerad vetenskap

Livets motsatser och självklarheter: Födsel, uppväxt, arbetsliv, pension, död

Hur mycket bygger vi upp vår verklighet genom tro och förhoppningar?

Vad exakt är verklighet och var är skillnaden i vårt sätt att tolka den?
Är vårt sätt att uppleva verkligheten lika för alla? Nej, allt beror på hur vi tolkar och påverkas via religion och uppfattningar. Vad vi tolkar som logiskt och naturligt skiljer sig även åt genom erfarenhet, hur vi bearbetar intryck och hur vi sorterar fakta och tar till oss av den. Det skiljer sig från person till person. Därför kan man påstå att verkligheten är olika för oss alla.

Naturligtvis påverkas allt genom yttre påverkan, genom skrift, TV, information och uppfattningar från andra individer och egna funderingar mm.

Här påverkas även vår uppfattning vad som egentligen är liv, allt beror på det informationsflöde vi tar till oss och vad vi avfärdar, så länge det inte finns klara riktmärket att gå efter så är urvalet stort och därigenom spekulationer och antagande.

Det som är viktigt i livet är själva livet och inte resultatet av liv. Att leva med glädje, uppskatta och njuta, det är livet!

Lagom är bäst

Att fundera på livets mening är alltid intressant, men strukturen till liv är otroligt komplicerat, och många svar finns i framtiden och dess tekniska utveckling och framsteg i olika områden. Ibland kan man inte påskynda utan man måste avvakta de forskningar, insikter och framgångar man får i en avlägsen framtid.

Att sjunka ner i allt för djupa tankar utan några svar gynnar ingen.

Vår verklighet skapas av atomer och drivs av deras funktioner och mångfalld, allt beror på dessa. Varför det har blivit så här finns det idag inget svar på. Även de ännu mindre beståndsdelarna som kvanter kan en dag ge svar på många av de stora frågorna. Troligtvis är allt sammanlänkat i en omfattande helhet.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.

Framtida forskning och djupare förståelse ger svar på hur allt hänger ihop.

Vad är Verklighet?

Information och vår samlade erfarenhet både genom fakta och abstrakt tänkande är styrkan att hitta lösningar, samtidigt är det oundvikligt att vi genom tidens gång skapar nya frågetecken.
Hans Vielhauer