Drömmer även djuren?

Är det bara människan som drömmer, eller drömmer även djuren?

Drömmen är inte unikt för människan

De flesta djur befinner sig under en del av sömnperioden i så kallad REM-sömn (rapid eye movement) med snabba ögonrörelser och hög elektrisk aktivitet i hjärnan. Det är framför allt under REM-sömnen som människor drömmer, och därför antar forskare att samma sak gäller för djur. Detta kan både hund och kattägare intyga av egna erfarenheter med sina husdjur.
Katt- och hundägare får många tillfällen att studera sina sällskapsdjurs sovvanor. Ibland verkar det som om de kunde sova hur länge som helst, var som helst. I mjuka soffor eller på hårda golv, hopkurade eller vällustigt utsträckta, njuter de av sin långa och lugna sömn. Men rätt som det är rycker det till i örat eller mungipan, små spasmer verkar passera genom musklerna och kanske ger de ifrån sig något ljud. De drömmer.

Däggdjur utmärker sig
Alla däggdjursarter som undersökts har mellan 2 och 40 procent av sin sovtid under REM-sömnen. Det har däremot inte gått att registrera REM-sömn hos bananflugor, så kanske finns den endast hos ryggradsdjur.
Som med människor är man osäker på varför djur drömmer – av uppenbara skäl vet vi inte heller vad de drömmer om.

Hur mycket sover djur?
Hur länge olika djurarter sover varierar väldigt. Ett lejon sover till exempel längre tid än en hund, men inte lika länge som en fladdermus.

Drömmen är lika viktig för djur som människa

Drömmen är viktig

En relativt ny teori är att drömmar fungerar som ett slags nattlig terapi. Man brukar ju säga att tiden läker alla sår. Men forskningen visar att det snarare är vår REM-sömn som hjälper oss att bearbeta traumatiska upplevelser.

Gorillahannen Michael berättar via teckenspråk

Francine Pattersen är psykolog och forskare vid Gorilla foundation i Kalifornien, USA. Hon har ägnat flera decennier åt att utveckla ett teckenspråk som gör att hon kan kommunicera med gorillor. Hon har rapporterat att gorillahannen Michael ofta vaknande mitt i natten av något som liknade återkommande mardrömmar. ”Elaka människor dödar gorillor”, meddelade han på teckenspråk vid de här tillfällena. Michaels familj dödades av tjuvjägare när han var liten. Francine Pattersen tror att Michael såg sina närmaste dödas och att den här traumatiska upplevelsen förföljde honom i drömmen. Men Francine Pattersens forskning är kontroversiell och hennes förmåga att kommunicera med gorillor har ifrågasatts. Det är därför inte helt säkert att Michael verkligen drömde om de elaka människorna. Det kan också ha varit andra tankar eller minnen han uttryckte.

Utan drömmar skulle vi bli sjuka

Sömn som medicin

Vi har förmågan att införliva saker som händer runtomkring i våra drömmar. Hör vi till exempel att regnet slår mot rutan kan vi drömma att det regnar. Detta gäller även djur.
Den vanligaste känslan i en dröm är oro och ångest. Negativa känslor är vanligare än positiva känslor.

Torbjörn Åkerstedt tror att sömn kanske i framtiden kan användas som medicin mot både fetma, infektioner och diabetes.

– Vi har sett att sömnapnépatienter har förhöjda halter av interleukin 1 och 6. Båda är markörer för inflammation i kroppen. Det här leder oss till hypotesen att immunförsvaret är aktiverat på grund av förhöjda inflammationsparametrar hos dem som sover dåligt, säger han. 

Sömnbrist gör oss alltså sjuka. Men samma sak gäller om vi sover för mycket: 

– Både de som sover mindre än fyra timmar och mer än tio timmar per natt har visat sig ha en ökad dödlighet. Ökad sömn kan vara kroppens svar på belastning som exempelvis stress.

Torbjörn Åkerstedt/Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.

Sömn är lika viktig för alla

De flesta djur drömmer