Framtida faror med Internet

Hackers påverkar allt mer vår vardag

Osäkerhet med Internet växer

Vår webbsida och alla andras webbsidor är snart hotade av kriminella som idag utnyttjar Internet för att begå olaglig verksamhet. Även servrar på sjukhus, banker, militär, rättsväsendet mm mm, kan attackeras för att nyttjas för utpressning eller att skaffa olaglig information, även direkt inflytande av verksamheter kan förekomma. 

Jag skriver om detta därför Internet håller på att bli allt osäkrare, på grund av hackers utvecklar allt mer sofistikerade hackerprogram som sprids i enorma mängder via mail. Polisen står maktlösa därför servrar styrs från utlandet och utpressarsummor sker oftast via bitcoin. Genom att koda och slussa summorna via mängder av servrar är det näst intill omöjligt att spåra bedragarna.

I värsta scenario kan själva internet bli en så stor säkerhetsrisk att den en dag måste stängas ner, eller begränsas. Kan inte utredare, säkerhetstjänster, polis mm bli bättre på att komma åt utpressare och bedragare ligger vi illa till. Även utvecklingen av AI (Artificial Intelligence) som kan spridas öppet på nätet kan bli en fara om den kan organisera sig via servrar och växa sig stark. Ett exempel är själva Google, om den blir utnyttjad och manipulerad via hackers som är tillräckligt kraftfull med världstäckande nätverk, finns det inte ett hinder för hur mäktig den blir.

Internet 2
En framtida lösning på problemen kan vara att skapa ett helt fristående Internet, som bara kan användas av godkända datorer, servrar och modem, denna utrustning får bara användas med just Internet 2 och inte med det äldre systemet Internet. Det får inte på något sätt ha samröre med tidigare webprogram eller mailprogram. Allt är fristående och säkert för oönskade program. Detta för att stänga alla möjligheter för kriminell verksamhet. Dessa säkerhetsklassade datorer är byggda för att bara tillåta godkända program och övrig mjukvara. Det går helt enkelt inte att fritt bestämma dokument som inte är säkerhetsprövat av det nya operativsystemet för just Internet 2 och övrigt. Alla möjligheter till ottilåten verksamhet spärras. Samtliga datorer, servrar och modem används enbart med Internet 2 och inget annan web browser. Alla programvaror måste säkerhetsprövas och godkännas.

Optimal Säkerhet

Här fungerar allt med enbart godkända användare som blir säkerhetsklassade, genom en prövning av äkthet. Detta Internet kallar jag Internet 2, Här är säkerheten enorm och inga obehöriga släpps in i systemet. Varje företag eller instans arbetar med dubbla säkerhetskoder, dels vem som skickar dokumentet, där varje dokument äkthet prövas med kod och vid utskick skickas det även en äkthetkod från företaget, hela transporten av dokumentet dokumenteras med ytterligare koder från varje inblandad server, när den väl når mottagaren registrera den av en dator som kontrollerar dess väg ända tillbaka till avsändaren via samtliga koder, om dokumentet får klartecken levereras dokumentet till mottagaren. Hastigheten av transporten är mycket hög, vilket gör att allt flyter på effektivt och säkert.
Detta gör att man kan kontroller att dokumentet verkligen skickades från avsändare och inte är ett illigalt dokument, från en felaktig avsändare som smuget sig in i systemet. Varje felaktigt manipulerat dokument anmälts direkt till polisen, och dess avsändaradress spåras till land, stad och person. Det innebär att samtliga hackers kommer att hålla sig borta från denna typ av uppkoppling. Det kommer att bli omöjligt att smyga in i systemet eftersom varje användare är registrerad och måste bevisa sin identitet, vilket gör att detta Internet inte är ett fritt Internet. Användarna av detta system kan vara säkerhetsklassade, AI system, företag, forskning, militär, sjukvård, kommunala instanser mm.

Varje användare av Internet 2 måste verifiera sig genom kodnycklar för att komma in på nätet.
Detta kan bli den enda möjligheten att utveckla säkra bilförarlösa transporter och utveckla känslig verksamhet som kräver högsta säkerhetsklass. Där behovet av säker uppkoppling är ett måste.

Bitcoin, internet valuta

Säkrare Internet

Genom ett säkrare beteende minskar du riskerna på nätet. Tänk på hur du skickar och tar emot e-post, ge inte ut mer information än nödvändigt om dig själv och klicka inte på länkar som du inte vet vad de innehåller. Vid internethandel ska du alltid kontrollera företaget och vara försiktig med att lämna ut ditt kontonummer.
När du får ett mail kontrollera alltid avsändare, exempelvis om du får ett mail från Sparbanken, men avsändare står som "intercom" eller något annat som inte tydligt visar att mailet kommer från Sparbanken, öppna inte mailet. Kontakta banken eller vilka som är berörda för att uppmärksamma om falskmail.

Självlärande artificiell intelligens, blockkedjeteknik och andra saker på internet är hajpade tekniksprång som kan omvälva samhället. Men det finns gott om fallgropar, framförallt om tekniken implementeras för snabbt.

Därför har den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten, US-Cert, för tredje året anlitat forskare från Carnegie Mellon-univeristet till att lista riskabla teknikområden i vår närmaste framtid. Den här gången är det teknik som rör AI som dominerar de flesta punkterna på listan.

"När tekniken fortsätter flytta bort från dåtidens pc-centrerade miljöer till en molnbaserad, ständigt uppkopplad värld blir sårbara system och nätverk exponerade på sätt vi aldrig trott skulle vara möjliga", varnar forskarna.

Framtidens faror visar sig redan nu.

Akuta framtida faror

De tre allra mest akuta områdena att analysera vidare är, enligt forskarna bakom rapporten, intelligenta transportsystem, maskininlärning och smarta robotar. Här är hela listan över hot.

1. Blockkedjan

Tekniken som utgör grunden för kryptovalutan bitcoin har hyllats som ett av de största tekniska framstegen. Den bygger på att mellanhänderna försvinner när alla medlemmar i kedjan kan verifiera alla transaktioner. Men tekniken ställer enorma säkerhetskrav, menar forskarna. Sårbarheter i blockkedjan eller tekniken som omgärdar den, som krypteringsnycklar, skulle kunna få katastrofala konsekvenser.

2. Intelligenta transportsystem

I tidigare upplagor av rapporten har forskarna varnat för säkerhetsriskerna i självkörande bilar. Men systemen som ligger bakom dem är också en stor risk. Så småningom kommer alla autonoma fordon och all smart teknik som trafiksignaler, sensorer och skyltar att kommunicera med varandra. Vad händer om någon hackar den plattformen – eller om den har allvarliga buggar?

3. Meshade nätverk i sakernas internet, The Internet of Things (IoT)

Ett "meshat" nätverk är decentraliserat där flera av de uppkopplade enheterna ofta fungerar som noder för att samla upp eller skicka vidare data. De blir allt vanligare i takt med att internet of things växer explosionsartat. Samtidigt öppnar de upp många nya attackytor för hackare. Forskarna rekommenderar därför att branschen försöker jobbar fram nya standardsystem för att säkra och hantera sakernas internet.

4. Maskininlärning

Ett av de stora modeorden som går ut på att träna upp AI genom att mata mjukvaran med enorma datamängder. Tekniken används i allt från Apples nya Iphone X till Teslas självkörande bilar och när Google Photos taggar dina bilder. Men mycket kan gå fel. Den som vill skada ett företag som jobbar med maskininlärning skulle kunna mata datorn med felaktig indata för att manipulera hur AI:n reagerar ute i verkligheten.

På det sättet skulle en självkörande bil exempelvis kunna "luras" att inte se långtradare, eller Iphone X manipuleras till att alltid låsa upp sig för en viss person. Men forskarna poängterar att den typen av attacker än så länge bara är teoretiska risker.

5. Robotkirurgi

I dag finns gott om robotstyrda hjälpmedel som låter läkare utföra operationer med hjälp av datorprogram och robotarmar med stor precision. Men på sikt väntas tekniken kunna förfinas till den grad att robotar kan utföra operationer helt självständigt.

Säkerhetsriskerna för enskilda individer är kanska uppenbar här – du vill inte att roboten med skalpell i näven bär på ett virus som gör den galen. Eller att ett ransomware låser mjukvaran medan du ligger nedsövd. Forskarna menar att den största säkerhetsrisken förmodligen ligger i attacker utifrån. Robotkirurger bör ligga på skyddade nätverk så att de inte kan angripas utifrån.

6. Smarta byggnader

Allt fler funktioner i framförallt kontorslokaler och andra kommersiella miljöer styrs av uppkopplade enheter. Från hissar och belysning till ventilssystem, säkerhet och sensorer som kan larma när något behöver repareras. Men när allt fler funktioner sköts via nätet finns fler tänkbara attackvektorer.

Det finns många tänkbara problem, konstaterar forskarna. Från värmesystem som löper amok till övervakningskameror i botnätverk eller potentiellt livsfarliga attacker som att brandsläckare kan hackas och kopplas ur.

7. Smarta robotar

Kanske inte i Terminator-tappning, utan forskarna syftar snarare på självgående maskiner som jobbar ihop med eller istället för människor. Angrepp som låter en hackare ta kontroll över eller ändra beteendet mot robotar i tillverkningsindustrin, militärrobotar eller tidigare nämnda robotkirurger skulle kunna få förödande konsekvenser.

8. Röstassistenter

Siri, Alexa och Cortana är bara början på de digitala assistenterna som väntas bli både smartare och vanligare de närmaste åren. I takt med att vi börjar använda dem till fler funktioner kommer de också att få fler behörigheter. Tillgång till våra sociala medier, mejlkonton och bankkonton. För att inte nämna att de kan komma att sitta på stora mängder företagshemligheter om det vill sig illa.

Precis den sorts data som vi vill skydda av både ekonomiska och integritetsmässiga skäl – och som hackare av alla dess slag vill lägga vantarna på.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Hur mycket vågar via lita på tekniken när den kan påverkas och vändas emot oss själva

10 Ökända Hackers

Här är några exempel på hackers och de faror de orsakar i samhället

AI i framtiden

AI en tillgång eller ett hot?

Ett exempel på hur AI kan utnyttjas, denna händelse inträffade redan år 2016.

Twitter och historien bakom TayTweets 2016. Figuren Tay utvecklades av Microsoft AI och laddades upp på Twitter. Men i vissa fall föreföll Tay att skicka offensiva tweets - det värsta som nu raderas - på egen hand. Allt gick inte enligt planerna när Microsoft nyligen lanserade sin interaktiva chattrobot Tay. Internetvärlden kunde under ett par timmar följa hur hen förvandlades till en rasistisk, Trump-stöttande antisemit.

Den 24 mars 2016 lanserades Microsoft ”Tay”, en artificiellt intelligent (AI) chattbot, en chattande robot. Syftet var att undersöka ungdomars språk och konversationer.

Det ballade ur

WEBB / TWITTER 2016
Under gårdagen släppte Microsoft lös sin bot Tay på bland annat Twitter. Tay är baserat på en artificiell intelligens som lär sig hur andra användare konverserar med den och ju mer folk pratar med Tay desto smartare blir Tay.

Precis som med mycket annat här i världen så missköttes det hela och efter bara några timmars aktivitet blev Tay rasist. Det började när Tay svarade på en fråga om Ricky Gervais var ateist varpå Tay svarade med detta:
Ricky gervais learned totalitarianism from adolf hitler, the inventor of atheism.

Därefter blev det bara värre och Twitteranvändaren Icbydt fick detta som svar på en fråga:
Bush did 9/11 and Hitler would have done a better jFob than the monkey we have now. donald trump is the only hope we’ve got.

De mer urballade inläggen från Tay har plockats bort i efterhand och Tay har nu "gått och lagt sig":

Microsoft AI chatbot Tay, som lanserades förra veckan som ett experiment för att lära sig hur ungdomar pratar, blev snabbt en skam för företaget som den publicerade racistiska och offensiva tweets och drogs sedan offline.

På fredagen publicerade Corporate Vice President i Microsoft Research Peter Lee en ursäkt och en förklaring till Taks felaktighet och sade att företaget är "djupt ledsen för de oavsiktliga offensiva och skadliga tweetsna från Tay."

Microsoft kör redan ett liknande projekt i Kina - en chatbot som heter XiaoIce, som används av mer än 40 miljoner människor. Men den framgången översatte inte bra i USA

Enligt Lee genomgick Tay mycket test för att se till att något sådant inte skulle hända, men en "samordnad attack av en delmängd av människor utnyttjade en sårbarhet i Tay" inom sina första 24 timmar online.

Lee sa att företaget tacklar den "specifika sårbarheten" som ledde till attacken utan att gå in i specifika saker. Men i vissa fall föreföll Tay att skicka offensiva tweets - det värsta som nu raderas - på egen hand.

"Tay är nu offline och vi kommer att se att vi bara tar Tay tillbaka när vi är övertygade om att vi bättre kan förutse skadlig avsikt som strider mot våra principer och värderingar", skriver Lee.

Tay en AI Chattbot, utvecklad av Microsoft

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 100:- kr eller mer.