Har jorden blivit en tickande Bomb?

Har vi förvandlat jorden till en tickande bomb? Där vi människor inte vet när den briserar? Har vi med vår utveckling satt oss själva i fara, där vi inte visar ansvar och medkänsla? Lever vi i en medveten och ansvarstagande värld? Har vi inte bara tänkt mest på oss själva? Är vi i stånd att stoppa en farlig och outforskad framtida värld, med ett förändrat klimat? När kommer vår insikt att allt liv på jorden måste bevaras och att vi måste leva i harmoni och balans för att även vi människor skall kunna existera?

Har Jorden blivit en tickande Bomb i spåren av klimathotet?

Våra alternativ är snart slut

Vi har snart inga fler alternativ, jorden är vårt enda hem. Nu dör mängder av djur i spåren av växthuseffekten och de blir allt fler. De har inte skapat de problem som lemlästar, skadar och dödar dem. Det är vi människor som bär ansvaret, men vi tar inget ansvar utan låter allt ske. Vår likgiltighet kan komma att bli vårt eget öde. Om vi tror att vi kan behandla allt levande på jorden som vi vill, har vi fel, det kan komma att straffa oss om vi manipulerar med just balansen, skadedjur kan föröka sig obehindrat och slå hårt mot människan. De få grödor vi kan plantera i ett allt varmare klimat är begränsat, blir plantorna i framtiden även hotade av råttor, möss, svampangrepp, insekter mm ligger vi illa till. Maten kommer ändå inte att räcka till för alla.

Detta kan leda till en allvarlig kedjereaktion i naturen och ge mycket kraftiga negativa konsekvenser som i sin tur sätter igång ännu mer händelser som mycket väl kan bli förödande för allt levande. En reaktion som starta oanade följder, utan att vi snabbt nog hittar motåtgärder. 

Jag försöker med dessa websidor visa hur unik vår planet är och hur viktigt det är att vi äntligen börjar tänka om och att vi tar hand om inte bara jorden utan allt levande, för vi kan inte leva utan varken jorden, växterna och djuren. Allt ingår i en viktig symbios som är som en förutsättning för att liv skall kunna existera på jorden. Utrotar vi viktiga delar, dör även andra delar som kan vara livsviktiga för att vi skall kunna existera.

Hans Vielhauer