Lever vi i ett fritt och rättvist land?

Lever vi i ett fritt och rättvist land? Behandlas alla lika och med samma förutsättningar? Lever våra politiker upp till att styra Sverige i form av hänsyn, etik och moral, eller finns det en annan sida?


När man ger politiker fulla makten att gå in och ändra lagar och förordningar, blir det då rättvist eller finns det faror att systemet utnyttjas för egen vinning skull?
Under skalet av ett demokratiskt Sverige finns en helt annan sanning, ett land som styrs för egen vinning, där utsatta drabbas hårt ekonomiskt och vissa drivs till den ekonomisk randen, på grund av besparingar och nedskärningar i samhället. Där människor med makt styr och ställer och girigheten tar över mer och mer. Där människor utnyttjar sin position till att tillförskansa sig fördelar, som i slutändan någon måste betala för, oftast de redan fattiga i Sverige. Här gäller ingen ånger, etik eller moral. Här gäller det bara egoism och möjligheten till att just kunna berika sig. Detta har börjat genomsyra Sverige allt mer, till den graden att det blivit rutin och allmänt accepterat som en verklighet, att så är det bara, vi måste följa lagar och regler, hur fel den än blir.  Finns det då något politiskt parti som skyddar individerna mer än andra? Man skulle kunna tro att just socialdemokraterna är ett bättre val för rättvisan, i början av förra seklet kämpande just socialdemokraterna för ett mer rättvist samhälle, men idag springer de det rikas ärende och ser bara till sina egna personliga fördelar. Allt finansierat via skattepengar. Denna som de tror är den otämda guldgruva som skall finansiera allt, från den omåttliga girighetens källa. Idag finns ingen hejd på vad som är rimligt eller försvarbart utan tips och råd ges hur man ännu bättre kan hitta dolda resurser eller kryphål. Allt inom rimliga gränser utan att man begår något straffbart, men var har etiken, omtanken och moralen tagit vägen? Den verkar ha förvunnit helt på vägen. Här kommer några exempel som bidrar och splittrar demokratin och rättvisan. Att nyligen värnskatten slopades gynnar bara de rika, med miljarder i bortfallna skatteintäkter. Förlusterna tas som vanligt från de som redan inte har pengar i form av ökade skatter, vilket socialdemokraterna hjälpte till att driva igenom. Att sen vissa politiker syniskt tycker att det är helt OK, med uttalande som denna "Vi kan med ökade inkomster handla mer, vilket gynnar marknaden och därmed Sverige"
Det är som att vrida om kniven i den redan skadade låginkomsttagaren och ett bottennapp för förtroendet för politiker!

Är Sverige en sann demokrati?

Gapet mellan fattiga och rika bara ökar i Sverige

Arbetslösa utnyttjas hejdlöst
Politiker har skapat lagar och förordningar för att företag, kommuner och föreningar kan tillförskansa sig billig arbetskraft med låga löner, som backas upp med statliga lönebidrag och ibland utan någon som helst kostnad för de instanser som ser chansen att sko sig. Här är konstigt nog kommunerna en av de mest aktiva, med kortsiktiga dåligt betalda anställningar, där kommunen hela tiden tar in nya och kastar ut andra bara för att undvika att fastanställa personal, de så kallade visstidsanställning. Detta bara för att kunna utnyttja billig arbetskraft, samtidigt som arbetsförmedlingarna kan visa på att arbetslösheten gått ner, då de räknas som sysselsättning så fort de är i arbete eller går i meningslösa kurser som kostar miljarder i skattepengar. Här är oftast sysselsättningen att sitta framför en dator utan några speciella direktiv, där många spelar spel, eller ligger ute på Facebook, Instagram mm. Människor bollas fram och tillbaka likt spelbrickor för att ge skenet av att arbetslösheten är låg. Vilket bara är en ren strategi och medveten vilseledande med de arbetslösa. Vilket leder till dåliga och låga löner för de arbetslösa och låga pensioner, vilken politiker bara tycker är en fördel, då de själva plockar ut skyhöga pensioner.  Allt i detalj redan uträknade politiska strategier.  För att skapa ännu mer överskott att kunna utnyttja för politikernas egna syften. Någon måste betala, då blir det oftast redan de utsatta! Även instanser som Kompassen som drivs ihop med arbetsförmedlingen och kommunen, erbjuder företag billig arbetskraft som oftast konkurrerar med redan etablerade företag och anses som ett hot av många. Om en politiker själv skulle råka bli utan arbete har de finurligt nog skaffat sig ett ordentligt skydd med ett skräddarsytt avtal som ger dem en hög månadsersättning för en obestämd tid, vilket i slutändan betyder att de aldrig behöver uppsöka arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb, är det en demokratisk rättvisa!

Arbetsförmedlingen arbetar med dolda siffror

Försäkringskassans hårda linje

Idag kan handledare på försäkringskassan döma ut sjukskrivna med läkarintyg, detta sker systematiskt med direktiv från politiker med uppgiften att skära ner på sjukskrivningarna. Med argument som oftast är helt befängda lyckas försäkringskassan ogiltig förklara många sjukskrivningar. Även rätten till att överklaga är kraftigt övervakat, där första instans är själva försäkringskassan själva som skall gå igenom om något blivit fel, vilket nästan alltid leder till att de skyddar sig själva och ogiltigförklarar överklagan, därefter har man även rätt att ärendet går vidare till rätten, men även där skyddas försäkringskassans beslut. Läkare över hela landet reagerar på att hela deras kår åsidosätts i regeringens direktiv att spara. Vissa människor som varit svårt sjuka har tvingats att söka jobb, många helt nerbrutna och självmordsbenägna. Här finns varken moral eller empati, endast stenhårda regler för att spara in pengar, ingen medmänsklighet så långt ögat kan nå. Att det överhuvudtaget finns människor som vill arbeta med uppgiften att vålla skada för redan utsatta är ett under. Men här är det alltid människor som villigt och stolta utför sina uppgifter. Idag tar drygt fyra människor livet av sig per dag, det blir 1500 människor per år, på grund av exempelvis dålig ekonomi, psykiska besvär mm. Hela situationen är en stor skam!  De skyldiga är politiker med höga löner, välbetalda traktamente, höga pensioner. De bestämmer, men drabbas aldrig själva av de åtstramningar och orättvisor de skapar. Sverige har blivit en grogrund för girighet och orättvisor.

Vårdcentraler och sjukhus går på knäna
Idag styrs vinstgivande företag marknaden, bemanningsföretag växer upp som svampar i skogen. Även vården av de sjuka har blivit ren business, här finns stora pengar att roffa åt sig. Kostnaderna för läkare och övrig vårdpersonal har skenat iväg till ofattbara belopp via bemanningsföretag som hyr ut dessa till allt högre kostnader, vilket gör att många vårdcentraler helt enkel inte längre har råd att hyra in personal, vilket medför att de måste läggas ner. Även många sjukhus i Sverige upplever samma sak. Bemanningsföretagen bildar dotterbolag och söker även andra vägar för att skruva upp uthyrnings kostnader, vilket driver vårdenheter och sjukhus till allt större nedskärningar och allt fler stängda avdelningar. I slutändan är de det sjuka som drabbas och även faran med långa vänte tider för vården förlängs. Sverige har drabbats av en allt för hög kostnad för att behandla de sjuka och skadade. Detta är en mycket allvarlig säkerhetsrisk som har uppstått i spåren av att girigheten ökar.

 

Sparåtgärder slår ut mängder med människor

Sämre pensioner för de mest utsatta

Politiker och deras rådgivare sitter och räknar ut varenda krona de kan roffa åt sig, utan att de drabbar dem själva, då är de lättast att utnyttja de allra svagaste i samhället och ta allt de kan. Idag är åtstramningarna för de med lägsta pensioner stenhårda och försätter många till att hamna under existensminimum. Idag 2019 ligger existensminimum på 4 923 kronor för en ensamstående vuxen, tillkommer hyreskostnad. Exempelvis din hyra ligger på 5 000 kronor. Totalt för detta exempel är existensminimum 9 923 kronor. Många pensionärer med låg pension ligger långt under detta, vilket medför att de måste söka socialbidrag för att kunna klara sig. Även detta styrs av politikernas omoraliska sparåtgärder.  De själva lyfter höga dubbla pensioner, mängder med förmåner och slipper vrida på varenda krona för att kunna klara sig. De bryr sig inte om de mest utsatta! Vad som helt har ungått bortskämda politiker är att pensionärer är de som byggt upp välståndet, vad blir tacken? Skamligt värre!

De med låga pensioner i Sverige utnyttjas skamlöst!

Straffrabatt för brottslingar

Även rättssystemet här i Sverige dras med stora kostnader för att kunna straffa brottslingar. Advokater och utredare plockar ut skyhöga ersättningar vilket gör att man måste skära ner på den totala kostnaden för att driva ärenden och mål i rätten. Det som kallas straffrabatten vid upprepade brottslighet gynnar brottslingar. Detta skadar vårt samhälle och orsakar otrygghet hos många. Har man begått flera brott så skall man även straffas för detta, inte att rättsväsendet avskriver en del för att det blir för höga kostnader. Detta lär sig brottslingar och utnyttjas av dessa, vilket ökar riskerna i samhället och drabbar samhället i stort, ända ner till individnivå. Även att denna situation har uppstått är på grund av girighet att tillförskansa sig allt för höga löner och förmåner som skadar Sveriges trygghet och rättvisa. Denna gång är det domare, advokater och utredare som driver på att rättssystemet försvagas allt mer. Även brottslingar som kommer hit och begår brott i Sverige påtalar att fängelse är rena hotellen här i vårt land, inget som avskräcker här inte. Fina och luftiga celler, god mat som tillagas av duktiga kockar, allt för att öka trivseln i verksamheten.

Barnkonventionen har sitt syfte att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter och används ofta inom lagen i Sverige och skyddar exempelvis unga människor som begår brott för exempelvis häktning eller bestraffning för begångna brott. Detta innebär att stölder, hot, misshandel som begås av minderåriga inte går att lagföra. De skyddas av just barnkonventionen, men när skyddar barnkonventionen alla de unga brottsoffren? Dessa lider inte bara av förlusten av telefoner, märkeskläder utan även förnedringen och ibland även förekommande misshandel. Åter igen, när man skyddar brottsliga handlingar även om de begås av minderåriga så drabbas och glöms åter igen brottsoffren bort. Som lider rent psykiskt ibland i åratal efter händelsen. Många av ungdomsbrottslingarna utsätts även som vuxna för att hänga kvar i brottsligheten. Vilken tjänst gör samhället, när man inte längre kan visa ungdomar att de begår fel. Ungdomsbrottligheten ökar ständigt i Sverige. I slutändan är sättet man hanterar barnkonventionen ett direkt hot mot samhället och då främst ungdomar som blir utsatta för rån, misshandel och förnedring. En ändring i lagen är viktig för att säkra samhället.
Vem måste betala priset för ett allt för slappt och orättvist samhälle som vållar oskyldiga som blir dess offer?

Vårt milda straff förfarande avskräcker inte för brott

Bostadsbrist i stora delar av Sverige

Sveriges befolkning ökar ständigt men tillgången av lägenheter har minskat drastiskt, även kostnaderna för hyror har ökat. Företag som ser en marknad för att köpa upp hela bostadskvarter och sedan nyrenovera till dubbla kostnaden ökar. Vilket gör att många människor kastas ut på gatan utan möjlighet till rimliga hyreslägenheter. Andelen bostadslösa ökar i Sverige, vissa bor i husvagnar och husbilar året om. Även kraven på en god ekonomi gör att människor med betalningsanmärkningar nästintill är chanslösa på att få tag i en lägenhet. Även andelar unga som inte uppfyller eller har råd blir större hos de som blir kvar i föräldrahemmet. Även kostnaden för nybygge av hyres och bostadsrättsfastigheter har ökat kraftigt, vilket automatiskt innebär höga hyror. Vilket inte ses som en vinstgivande affär och investeringar uteblir för nybyggen. Här finns ingen förståelse från politiker eller åtgärdspaket som kan gynna att alla skall ha rätt till ett rimligt boende. 

 

Bristen på bostäder ökar ständigt

Sann Demokrati

Ordet demokrati kommer från grekiskan. 500 år före Kristus använde den grekiska stadsstaten något som kallades demos kratein, som betydde folket härskar.
Ett rättvis system där alla har samma rättigheter, där ingen blir utnyttjad. Existerar det i Sverige eller är det bara en myt? Gynnas Sverige bara av vissa, medan andra bara får betala för kalaset?

Vad har den sanna demokratin i Sverige tagit vägen?

Klyftan mellan rika och fattiga ökar ständigt i Sverige

Skydd för skadade och sjuka djur är obefintligt i Sverige!

Mängder med djur skadas eller blir sjuka på grund av trafiken, fönster, stängsel eller giftiga utsläpp, regeringens enkla svar är, låt naturen ha sin gång. Det betyder att tusentals av djur dör i ofattbara plågor därför att samhället inte kan ta ansvar för skador vi utsätter djuren för! Det är vårt ansvar och inte några få individer som kämpar på för att kunna hjälpa en bråkdel av alla dessa djur. Det är under all kritik att detta kan få fortgå! Istället har någon sjuk människa kommit på att påkörda djur kan bli mat, istället för att förhindra att de blir dödade. Var är medkänslan och empatin? En stor skam för Sverige! Om det istället hade handlat om människor sätts alla resurser in, vad det än må kosta, men för djur finns ingen hjälp att få! Omoraliskt och känslokallt.

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.

Tusentals djur dödas och skadas i Sverige på grund av trafiken, stängsel mm.