Tar Vi Vårt Ansvar När det gäller Djuren?

Vi har ansvar att ta hand om skadade djur!

Har vi något ansvar gentemot levande varelser?

Om vi skadar, lemlästar eller dödar djur är det fel? Har vi något ansvar?
Levande varelser är växter, svampar och djur mm. Naturligtvis är även vi människor levande varelser. Människan utvecklades från djur och tack vare dessa existerar vi idag. Vår arvsmassa förbinder oss och länkar oss tillbaka till djuren. Vi är en del av helheten men vi styr och förändrar, vi påverkar och belastar. Vi är mån om oss själva, men vi måste ställa upp och skydda naturen i en mycket större omfattning än vi gör idag. 

Alla varelser på jorden har rätt att leva, ingen annan varelse har rätt att utrota existerande arter, detta är självklart och logiskt. Det är Viktigt att vi äntligen börjar förstå och hjälper utsatta djur, Jorden är INTE bara till för människan!

Levande varelser har rätt att existera i deras naturliga område utan att trängas undan. Om någon annan varelse dödar, lemlästar och tränger undan andra varelser är detta juridiskt straffbart.

Detta är lagar och förordningar som vi människor har satt upp och som vi är skyldiga att följa. Trots det bryter vi mot denna regel dagligen tusenfalt utan att någon ställts till ansvar. Att behandla djur och växter illa är inget någon kan vara stolt över.

Djur blir utsatta för ett enormt lidande och mängder av dessa blir dödade. Vi människor är förövarna med vår inverkan på naturen, vi spränger bort berg, dikar upp våtmark, drar nya vägar och krossar därmed djurens habitat (miljö där en viss växt- eller djurart kan leva). Vi sprider ut våra gifter i hav, sjöar och marker. Mängder med skräp i sjöar, hav och på land lemlästar och dödar både växter och djur. Vår trafik som består av bilar, flyg båtar mm. föranleder till att stora mängder av djur skadas och dödas. Staket, stängsel och mycket mer skadar mängder med djur.

Djurplågeri begås både av barn och vuxna, i vissa fall överlever djuren och behöver vård.
Här behövs även information i skolor mm. för att förhindra att detta sker.

Misshandlad katt

Vi bär ansvaret

Vi människor måste ta ansvar för de skador vi orsakar och betala för vad det kostar att rädda och ta hand om skadade djur. Även om det i vissa fall inte går att rädda ett svårt skadat djur så är vi skyldiga att se till att djuret avlivas på ett humant sätt, via veterinär. Även viltvården måste få ekonomisk uppbackning för att rehabilitera skadade djur.

Därför tycker vi att kommunen i respektive område skall stå för kostnaderna för ett fungerande djurskydd både för småvilt, fåglar och katter. Vi märker att behovet är stort här i Borås kommun, vi finns här med avancerad utrustning och erfarenhet och står till kommunens tjänst bara vi får täckning för det kostnader vi har för att ge ett bra skydd och vård för utsatta djurarter.

Borås Kommun tar inte sitt ansvar

Vi går emot att kommunen tycker att de har ansvars frihet, skadorna som orsakar djur och växter i vårt område i Borås Kommun orsakas av invånarna i kommunen. Därför har de ansvar och är skyldiga att åtgärda de skador som uppstår rent ekonomiskt.

Hans Vielhauer
Borås Djurambulans

Även vilda djur skall behandlas värdigt med bättre skydd och omtanke mot trafiken

Skapa fler djurtunnlar för vilt och Rädda fler Liv!

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Vårt Etiska Ansvar Gentemot Djuren

Människan har både resurser och möjligheter att bevara både djur och växtliv.

Hur Stort är vårt Ansvar?

Naturen är mänsklighetens gemensamma ansvar, att skydda, bevara och återställa.

Viktiga Insatser för att återinföra Bison i Alaska

Att bevara och rehabilitera skador som vi påverkat är vår skyldighet

Att Rädda utsatta och Hemlösa Djur

Över hela världen behöver djur vår omtanke, hjälp och omvårdnad. Den här hunden gråter som ett litet barn i början, innan hon förstår att människorna är där för att hjälpa. Vi behöver bli många fler som bryr sig och gör skillnad, vi behöver er hjälp.

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.

Kina, Thailand och ett flertal Asiatiska länder driver på den negativa trenden som medför att hundratusentals djur lider och bli dödade!

Om man skyller på kulturen och traditioner som en orsak för att den lukrativa hanteringen och handeln växer och att oskyldiga djur blir offer, är långt ifrån acceptabelt, även om den har pågått i hundratals år. Att elefanter, noshörningar, björnar, tigrar och hundar världen över dödas eller utnyttjas för att tillgodose snedvridna och falska övertygelser om potenshöjande eller andra vanföreställningar om olika positiva verkan ger ingen grund eller själ till att verksamheten fortsätter.

Många av dessa länder reagerar på att det är deras egna angelägenheter och att man skall respektera deras integritet, så är det ändå i slutändan den, att djur utnyttjas, misshandlas och dödas på grund av deras beteenden och då är det ingen ursäkt, långt därifrån, hur mycket de än skyller på gamla kulturer och traditioner!

På uppdrag av vinstdrivande affärsverksamheter som drivs främst från Kina och Thailand betalas höga belopp för gallblåsor från björn vilket i sin tur leder till tjuvjakt världen runt, detsamma gäller elfenben från elefanter och noshörningar. Tigrar dödas för att användas som mirakelmedel, även finns idag många platser som föder upp tigrar som slaktdjur för att täcka det allt ökade behovet av kroppsdelar av tiger. Dolda verksamheter bedrivs av exempelvis djurparker i Kina. Inspärrade björnar i små trånga gallerburar tappas på galla vilket är både smärtsamt och oetiskt. Behovet att äta hundar skrämmer upp dessa och medför ett stort lidande. Flera uttalanden från länder ignoreras och handeln fortsätter att växa.

Även Japan gör sig skyldiga till misshandel och dödande av exempelvis delfiner som anses som en delikatess, även driver Japan på jakten på valar och gömmer sig på felaktiga skäl till forskning för att dölja sin skamlösa jakt.
Hajar dödas i miljontals för att behovet av hajfenor ständigt ökar, levande skärs fenorna av och kastas sedan tillbaka i haven där de hjälplöst sjunker till botten och dör. Att få bukt med den omfattande misshandeln och dödandet krävs hårda handelsblockader av varor från dessa länder. För någon insikt eller medkänsla för djuren lär man aldrig kunna förvänta sig.