Vad vet vi idag?

Hur tolkar forskare vad som hände innan Big Bang?
Big Bang är ett väletablerat begrepp, som beskriver universums utveckling från den gången det var mindre än en atom. Teorin säger dock ingenting om vad som fanns dessförinnan. Det är möjligt att tid och rum, som vi i dag känner dem, skapades i Big Bang. Det utesluter emellertid inte att bakgrunden skall sökas i något som fanns tidigare.

Det finns ett gammalt talesätt, som säger ”Ur intet kommer intet”. Det är faktiskt inte möjligt att vetenskapligt förstå ett universum, som dyker upp ur ingenting. Därför ser allt fler kosmologer Big Bang som en händelse, vars orsak skall sökas i något redan existerande.

Tillbaka till "Ur intet kommer intet", detta är något som har förbryllat mig under en lång tid, från inget skapas inget, ett exempel, om man har ett klot som är ihåligt och tar ut allt syre så att det skapas ett absolut vakuum, så kan aldrig en händelse förekomma i den, även om man väntar i miljontals år. Någon form av energi måste utlösa en explosion eller en annan reaktion för att starta processen, den skapas inte av sig själv. Så enligt mig är förklaringen till att ett Big Bang startar av sig själv helt omöjligt, något/någon startat den. Men vem och hur?

Gemensamt för de nya övervägandena är att de utgår från ett tomrum, som kanske alltid har existerat och där kvantmekanikens lagar fungerar. Om vi har ett sådant rum, är det möjligt att ställa upp teorier som kanske kan ge ett svar på vad som hände före Big Bang.

Big Bang

Det finns många teorier

En av dessa förklaringsmodeller kallas för ”evig inflation”. Enligt denna teori uppstår det i detta eviga tomrum hela tiden nya universum som utvidgas. Vårt universum är bara ett av sannolikt oändligt många, men de andra är så långt bort från oss i tid och rum att all kommunikation med dem är omöjlig.

I teorin argumenterar man för att tomrummet utvidgas fantastiskt snabbt, vilket kommer att föra de enskilda universum allt längre bort från varandra.

Andra teorier arbetar med cykliska universum, som uppstår och förstörs, för att sedan återfödas. Dessa teorier ger ett förslag på vad som ligger före Big Bang, men däremot löser de inte skapelsens fundamentala gåta:
Varför finns det någonting i stället för ingenting? Problemet har bara knuffats ut i den oändligt avlägsna urtiden.

Som ni säkert förstår byggs våra förklaringar till ett tidigare existerande innan Big Bang bara av olika teorier, och det existerar massor av olika teorier om vad som skedde innan själva explosionen.


Nu till något annat som handlar om evolutionen här på jorden.

Multi Universum

Är det en självklarhet att människan utvecklades?

Vi människor kunde utvecklas på grund av en mycket omfattande katastrof som drabbade hela jorden. Denna katastrof orsakades av en stor meteoroid som för ca 65 miljoner år slog ner utanför Mexikos kust.
Detta medförde att de då dominerande djurlivet slogs i spillror och var på gränsen till utrotning. Dinosaurierna som under drygt 200 miljoner år härskat på jordens alla kontinenter dog ut, till största delen, detta gav en ekologisk möjlighet till de då svaga och underdominerade däggdjuren att utvecklas.

Att människan är det slutliga steget i evolutionen är riktig, samtidigt fortsätter evolutionen att även forma människan, vilket efter många tusentals år i framtiden kan bli till något annat. Men det kunde blivit en helt annan sak om inte den enorma katastrofen inträffat enligt forskare. Då är det fullt möjligt att det från dinosaurierna utvecklats en människolik varelse som styrde jorden. Då hade evolutionen tagit en annan väg. Vilket då hade medfört ett helt annat samhälle men kanske med liknande utveckling som vårt.
Människan är dock inte besparad ifrån meteoroid nedslag, utan det kan hända när som helst igen. Även en stark växthuseffekt kan förinta mänskligheten.

Ett resultat av en tänkbar evolution

Dinosaurierna levde på jorden under 200 miljoner år

Att människan utvecklades till det den är idag är ingen självklarhet, om inte däggdjuren fick chansen att utvecklas, skulle det se annorlunda ut på jorden, vilken ras skulle idag vara den mest framstående rasen?
Vissa teorier kan ni se på bilderna. Dinosaurierna dog inte ut fullständigt utan lever idag som fåglar. Tänk på att dinosaurierna levde på jorden under drygt 200 miljoner år utan att hota jorden existens med kärnvapenkrig, miljögifter, växthuseffekter och överbefolkning, men det har människan lyckas med bara under de drygt 200 tusen år som vi levt på jorden.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

djurambulans@comhem.se

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.

Ännu fler exempel på hur en "Dino Human" kunde sett ut