Hur hänger allt ihop?

Många frågar sig varför liv uppstod på jorden, allt fler teorier skapas och i grunden finns ingen gällande teori. I drygt 50 år har man sökt efter liv på andra planeter, men man möter bara en tystnad... Nu är vårt universum oändligt stort så det är som att leta efter en nål i en oändligt stor höstack.

Men vetenskapsmän är dock förbryllade att man ändå inte har hittat minsta antydan till liv trots allt mer avancerad utrustning. Livet på andra planeter kan skilja sig markant från det liv som vi har här på jorden, även här på jorden har liv utvecklats oberoende av solljus, som exempelvis i mycket stora djup i världshaven, där livet livnär sig på vad jordens inre släpper ut. Även djupt ner i gruvor och grottor finns liv i form av bakterier.
Vissa liv här på jorden behöver inget syre för att leva och föröka sig. Att det överhuvudtaget har uppstått liv beror på slumpen enligt forskare, det finns dock ett problem, det är inte bara en liten del som måste falla på plats för att skapa liv utan miljoner olika bitar som måste stämma in perfekt för att skapa de rätta förutsättningarna, som exempelvis: avståndet till solen och månen, vårt magnetfällt som skyddar jorden mot solens strålar som exempelvis UV strålar, radioaktiv strålning mm. Atomer som måste finnas för att skapa liv, solens storlek, månens inverkan på jorden mm mm.

Många forskare är villrådiga när det gäller Atomer

Många är de vetenskapsmän som räknat på hur stor chans det var för att allt skulle passa in och fungera för att liv skulle kunna starta på vår planet, de beräknade matematiska talet är oänligt stort. Det visade sig att det är så gott som omöjligt att slumpen ensam gav förutsättningar till liv. Vissa forskare tror inte på att det bara var en slump och de blir allt fler. Många tror att någon/något styrde och påverkade. Här har atomerna en avgörande roll, för allt är uppbyggt av just atomer, allt runt omkring oss.

Många gör sig lustig över Ufon och flygande tefat, men i själva verket vore det enorm underligt om vi skulle var den enda planeten som liv har utvecklats på. Tänk på att det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på jorden. Det betyder att det finns ett ofattbart antal planeter och skulle då jorden vara den enda planet som gav förutsättningar till liv? Det skulle strida mot allt förnuft, men anta att det verkligen är så, då är den stora frågan varför? Detta strider mot allt som är normalt, slumpfaktorn skulle slås ut och strida mot alla gällande vetenskapliga rön.

Otaliga är de människor som påstår att de sett rymdskepp och rymdvarelser, är det bara fantasier eller finns det något bakom? Finns det så många människor som bara är ute efter uppmärksamhet och fabricerar rena lögner? Även myndighets utövande personer som militär, polis och forskare har berättat om möten med Ufon. Vid flera tillfällen har det även förekommit att människor varit i kontakt med varelser som påstår att de kommit från framtiden. Är det omöjligt att människan någon gång i framtiden lär sig att resa i tiden? Då kan det vara fullt möjligt att vissa av dessa rymdskepp är människor som reser från en framtid tusentals år framåt i tiden, där själva människan har utvecklats till det som finns beskrivit i bilder och som vi i själva verket antar är rymdvarelser.
Vem vet?

Om vi skulle resa tillbaka i tiden ungefär 150 år och visa våra mobiltelefoner, datorer mm för de människor som då levde så skulle ingen förstå, hur skulle det då var med ett tidspann på 1000 år eller mer i framtiden? Vad för nya upptäckter väntar på oss, vad händer med datorerna när de blir fler tusen gånger snabbare, vad för robotar skapar vi? Lyckas människan i framtiden att bemästra tiden med hjälp av avancerad teknik och djupare kunskaper?

För att försöka finna en gemensam tråd för allt livs begynnelse måste man först hitta själva tråden. Vad är gemensamt för de minsta enheterna som berör kvantfysiken, dess uppförande och verklighet förbryllar forskarna. Länge trodde forskarna att atomen var den minsta enheten tills man förstod att atomen i själva verket är uppbyggd av protoner, neutroner och elektroner. Gemensamt för dessa är att de har en rund form och kretsar runt varandra. Detta finner vi även i solens runda form med sina runda planeter som kretsar runt varandra.

Den runda formen och dess rörelse schema är identisk från det allra minsta till det allra största, är detta bara en slump? Eller är allt sammanlänkat, från minsta till de största enheterna? Finns en gemensam nämnare som förenar allt?

Inom kvantfysiken...

En annan sak som forskare har konstaterat är om man tar en partikel som är sammanlänkad med en annan partikel och ändrar dess riktning så påverkas den andra sammanlänkade partikeln ögonblickligen och ändrar riktning, nu kommer det riktigt konstiga..

Även om avstånden mellan dessa partiklar är hundra tusen miljoner mil, så sker detta i samma ögonblick. Enligt Albert Einstein kan inget färdas snabbare än ljuset, men dessa partiklars information och händelse färdas mycket snabbare än ljuset, vilket även det förbryllar forskare. 

I vårt solsystem kretsar planeterna runt solen, även planeter har mindre månar som kretsar omkring dem.

Vi är alla gjorda av stjärnstoff

Atomer finns i allt här på jorden och är byggstenar för allt, som sten, vatten, jord, djur mm. Det finns ungefär 100 olika atomslag som formar allt vi ser här på jorden, de förekommer överallt i hela universom. Utan atomer skulle inget finnas. Tack vare atomer skapades allt.
I människokroppen är de vanligaste atomer syreatomer, kväveatomer, kolatomer, väteatomer och kalciumatomer.

Våra grundämnen består av en enda atom och indelas i metaller och ickemetaller.
Vatten är en kemisk förening mellan 2 väteatomer och 1 syreatom.

Vi är alla gjorda av stjärnstoff (grundämnen (d.v.s. atomer), förutom gaserna väte och helium, har skapats inuti stjärnor p.g.a. fusionsprocessen (där mindre atomer slås samman till större atomer). Atomer har evigt liv.

 

Finns det liv efter detta? Överdrivet och overkligt? Vem vet? Om människan lever ett evigt liv bör det samma gälla för djuren. Hur ett liv efter döden kan bli är bara rena gissningar.

Finns det en Edens Lustgård?

Slutligen vill jag även skriva ner några rader om en underlig berättelse som min bror upplevde när han var drygt 17 år, en äldre dam satte sig bredvid honom i bussen och berättade att hon visste vad meningen med livet är, livet som vi lever här på jorden är bara en skola för livet som kommer efter döden. Här på jorden finns vi för att lära oss att leva med varandra inte bara människor utan allt levande, att visa respekt, vara hjälpsamma och känna empati, stötta varandra och vara ärliga och ödmjuka. Lär vi inte av livets skola så kommer det att få följder för varje individ. Vi är här för att lära oss och alltid finnas för varandra och inse att vi endast tillsammans kan nå harmoni och fullkomlighet. Detta gäller för allt levande, växter, djur och människa. Allt för många människor står långt ifrån att komma i närheten av att inse att vi endast når harmoni och respekt genom att förändra vårt synsätt, våra handlingar och se vår verklighet på ett mer öppet sätt, som en helhet.

Jag är inte religös men det fick mig att tänka efter. Ibland är det viktigt att kunna ha ett öppet sinne, en dag får vi alla svar. Att förstå att vi inte alltid har svar på allt och inse att vi först måste vara tillräckligt öppna och mottagna förr att hitta svaren. 

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

djurambulans@comhem.se

Fakta om Atomer. Under och nya Frågetecken (Engelska)

Du är Din Skapare, Din Fantasi och Tanke skapar och Utvecklar dig

Neurokirurg Eban Alexander berättar om sina nära döden upplevelser.

5 Teorier om Universum.. Där en gång allt startade

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.

Hans Vielhauer/Borås Djurambulans/ Fantasy And Fact